Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri) nedir?

Artık her alanda teknolojinin izlerini bulabilmek mümkün. Hemen hemen her mükemmel işin altında kullanılan bir teknoloji yatıyor. Cbs; Geographical Information Systems kelimesinden çevrilen Coğrafi Bilgi Sistemleri anlamına gelen kısaca Cbs denilen sistemlerdir.

Ülkemizde özellike yerel yönetimler tarafından kullanılan, yerel yönetimlerde yapılan planlama çalışmalarının yanında yol, su, kanalizasyon gibi mühendislik müdahaleleri ve belediyecilik hizmetlerinin planlanması, etaplaşması, diğer hizmetlerle eşgüdümün sağlanması bakımlarından önemli bir yönetim aracı olan Cbs, sözel veri üzerine bina edilen mekansal özellikler sayesinde pratikte karşılaşılan problemlerin belirlenmesi analiz edilmesi ve çözülmesine olanak sağlayan, karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri) örnekleri

Kent Bilgi Sistemi, orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve kadastro Bilgi Sistemi, lojistik Bilgi Sistemi, İç güvenlik Bilgi Sistemi, araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, deprem Bilgi Sistemi, harita Bilgi Sistemi, vb. gibi sistemler Coğrafi bilgi sistemleri örnekleri arasında gösterilebilir.

Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri)'nin bileşenleri

1- Donanım

2- Yazılım

3- Veri

4- İnsan

5- Yöntemler

Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri) yazılımları nelerdir?

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımları arasında Arc/Info (ESRI), ArcView GIS (ESRI), SDE (ESRI), MapObjects (ESRI), ArcIMS (ESRI), Microstation GeoGraphics, GeoEngineering, INTERGRAPH MGE: Modular GIS Environment, GeoMedia, autocad MAP, MapInfo, MapInfo Professional, MapInfo MapBasic, MapX, SpatialWare, Maptitude, Landmarks Graphics, ARGUS, Geo-dataWorks, Caris, CARIS LIS/GIS, SMALLWORLD, IDRISI, GRASS, NETCAD, EGHAS gibi yazılımlar gösterilebilir.

Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri) fonksiyonları nelerdir?

1- Konumsal sorgulama

2- Sayısal veri entegrasyonu

3- Görüntüleme

4- Konumsal analizler

5- Karar verme analizleri

6- Model analizleri

7- Manipülasyon

8- Otomasyon

Cbs (Coğrafi bilgi sistemleri) nin kullanım alanları

CBS teknolojisi bilimsel araştırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi,alt yapılar (doğalgaz, elektrik, su), arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, kentsel planlama, kartografya, kriminoloji, coğrafi tarih,pazarlama, lojistik, maden haritalama, haritacılık, tarım ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri, meteoroloji,arama kurtarma ve diğer amaçlar için kullanılabilir.

Örneğin, CBS doğal afetlerde acil müdaheleleri kolaylaştırmak için hesaplamalar yapmaya olanak tanır. CBS yeni sulak alanların bulunmasında ve bu alanların korunmasında kullanılabilir. CBS bazı şirketler tarafından avantaj sağlaması amacıyla yeni pazar alanları bulmak için kullanılabilir.

Daha genel manada CBS, analizler yapma imkanı sunan ve bu analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç