CBC nedir?

CBC (Complete Blood Count) tam kan sayımı anlamına gelmektedir. Genel sağlık durumunun saptanması ve anemi gibi çeşitli bozuklukların taraması ve izlemi amacıyla, rutin ya da doktorunuzun saptadığı bir tıbbi muayenenin parçası olarak yapılan bir testtir.

Kolunuzdaki bir toplardamardan, parmak ucundan ya da topuktan (yenidoğan) alınan bir kan örneği ile yapılır. Test için yapılması gereken bir hazırlık yoktur.

Hangi amaçla kullanılır?

CBC anemi, infeksiyon ve birçok başka hastalığın kontrolünde yaygın biçimde tarama testi olarak kullanılır. Aslında aşağıda belirtilen kanın farklı bölümlerini inceleyen bir test grubudur:

Beyaz kan hücresi (WBC/BKH/akyuvar) sayımı kanda birim hacimde bulunan beyaz kan hücresinin sayımıdır. Hem artması hem de azalması anlamlı olabilir.
Beyaz kan hücresi diferansiyeli mevcut beyaz kan hücresi tiplerine bakar. Beş farklı beyaz kan hücresi vardır; bizi enfeksiyona karşı korumada her birinin kendi işlevi bulunmaktadır.
Differansiyel kişinin beyaz kan hücrelerini tiplerine göre sınıflandırır: nötrofiller (segment, PMN,, granulosit, gran olarak da bilinir), lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller.
Kırmızı kan hücresi (KKH) sayımı kanda birim hacimde bulunan kırmızı kan hücresinin sayımıdır. 
Hem artışı hem de azalması anormal bir durumu gösterebilir.
Hemoglobin kanda oksijen taşıyan protein miktarını ölçer.
Hematokrit tam kanın belli bir hacmindeki kırmızı kan hücre oranını ölçer.

CBC ne zaman istenir?

CBC çok yaygın kullanılan bir testtir. Birçok hasta genel sağlık durumlarının saptanmasına yardımcı olması amacıyla başlangıç CBC testine sahip olacaktır.  Sağlıklı olup normal sınırlarda hücre populasyonu bulunan kişilerde sağlık durumunda değişiklik olana ya da doktorları gerekli görene dek başka bir CBC yapılmasına gerek yoktur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç