Caz nedir?

Birleşik Amerika zencilerinin din dışı müziği ve modernize edilerek günümüzde çok yaygın hale gelmiş bir müzik türüdür. Aslında bir çalgı müziği olan caz, bu bakımdan zencilerin dini müziğinden farklıdır. «Caz» kelimesinin hangi kaynaktan geldiği kesinlikle bilinmemektedir. Cazda polka, kadril, askeri marşlar gibi Batı Halk müziği öğelerine olduğu kadar, Afrika müziğinden çıkan ve Hıristiyan İlahilerinden etkilenmiş «blues» ve «spiritual» müzik öğelerine de rastlanır. Cazda ölçü dört zamanlıdır. Yazılı müziğin cazda pek önemi yoktur. Çünkü bu müzik, temel olarak «Improvisatİon» yani İrticalen, içten dogma çalışa bağlıdır.

Caz, armoni açısından müzik dünyasına yenilik getirmemiştir. Genellikle Avrupa armonisinden yararlanmıştır. Cazcılar, sazlardan, Batı müziği çalgıcılarının çıkarttıkları seslere benzemeyen sesler çıkarırlar. Sıcak üslup (hot style) denilen caz türü, enstrümanlarda kaydırma, titretme ve gıcırdatma ‘teknikleriyle yaratılır. Son zamanlarda gelişen soğuk üslup (cool style) İse, enstrümanı kullanma tekniğini Batı müziğine yaklaştırmıştır.

Caz çalgı topluluğu iki bölüme ayrılır: a) Melodi bölümü ve b) Rİtm bölümü. Melodi bölümünde trompet, klarnet, trombon ve saksofon gibi nefesli sazlar; ritm bölümünde ise piyano, kontrbas, gitar ve davul bulunur. Bir büyük caz topluluğu genellikle beş saksofon, beş trompet, dört trombon ve ritm bölümü sazlarından meydana gelir. Caz müziğinin en büyük temsilcisi Louİs Armstrong'dur. Onun peşinden, Lester Young, Charlie Parker gibi saksofoncular, Fast Walier, Earl Hines, Lennle Tristano gibi piyanistler, Count Basie, Düke Ellington gibi orkestra yöneticileri ve kompozitörler gelmektedir.

caz

Caz müzik nasıl doğmuştur?

Caz ilk olarak Afrika’dan getirilen kölelerin Amerika’nın güneyindeki pamuk tarlalarında ve demiryollarında çalışırken söyledikleri şarkılardan doğdu. Bu şarkılar genellikle kötü koşullarda çalışmak ve yaşamak zorunda kalan kölelerin duygularını dile getirirken bir yandan da onlara belirli birçalışma temposu sağlıyordu. Batı kültürüne yabancı olan bu şarkılar insan sesinin tüm çeşitliliğinin ve esnekliğinin kullanımına imkan tanıyordu.

Caz müziğin gelişme evreleri nelerdir?

1- Ragtime: Bunun başlangıcı, eski zencilerin, çeşitli törenlerde söyledikleri şarkılara kadar uzanır.

2- Blues: Amerikalı zencilerin çalışma sırasında söyledikleri halk şarkıları biçimi olan Blues, cazı meydana getiren en önemli unsurdur

3- Hot Caz: Cazın perdeye ve sahneye geçmesinden sonra gelişen melodilerle meydana gelmiştir.

4- Cuse: Hot Caz'ın devamı ve daha olgunlaşmışıdır. Bu gelişimle cazın karakteri kesin olarak belli olmuş, caz bütün yönleriyle olgunlaşmış ve tamamlanmış bir müzik haline gelmiştir.

Bir caz topluluğunda hangi çalgılar kullanılır?

Trompet, trombon, klarnet, saksafon gibi nefesli çalgılar, piyano, kontrtas, gitar ve davul kullanılır. Keman, flüt, akordiyon, mandolin gibi çalgılar ya az kullanılır ya da hiç kullanılmaz.

Caz müziğin püf noktaları nelerdir?

1- Kullanılan akorlar armonik olarak daha inceliklidir.

2- Rock'tan farklı olarak cazda çok uzun müzik cümleleri kullanılır.

3- İyi bir caz müziği oluşturmak için nota hakimiyeti çok önemlidir.Zira doğaçlama çok önemlidir.

4- Genel olarak distortion kullanılmaz.Ama kullanıldığı zamanlar da vardır.Ve hafif bir distortion tınısı tercih edilir.

5- Diğer müzik türlerinde genelde bir gam üzerinden ilerlenir,cazda birden çok gam kullanılabilir.

Caz müziğin türleri nelerdir?

1. Swing

2. Bebop

3. Cool Caz

4. Hard Bop

5. Free Caz

6. Caz rock Fusion

En iyi Caz müzik sanatçıları kimlerdir?

1. Art Blakey

2. Billie Holiday

3. Charlie Parker

4. Charles Mingus

5. Dizzy Gillespie

6. Ella Fitzgerald

7. Duke Ellington

8. John Coltrane

9. Louis Armstrong

10. Miles Davis

11. Wes Montgomery

Sözlükte "caz" ne demek?

1. Başlangıçta kuzey amerika zencileri-nin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü.
2. Caz müziği çalan orkestra.

Cümle içinde kullanımı

Onlar alaturka dinlemek istiyor, siz caz dinlemek istiyormuşsunuz.
- Ç. Altan

Caz kelimesinin ingilizcesi

[Caz!] n. millrace, channel in which the water flows that powers a mill; penstock, gate or trough for carrying water to water wheel
n. jazz, jive, blues
Köken: İngilizce

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç