Caferilik nedir?

Caferilik kısaca caferi olma durumudur. Geniş anlamdaysa Caferilik; islam dininin dördüncü halifesi Ali'nin ve Peygamberimizin dördüncü göbekten torunu olan, On iki İmamlar’ın altıncısı olan imam Ca'fer-i Sadık 'in etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fikhi bir alevi mezhebidir. Hz. Resulullah (s.a.a)'dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna inanan Ehl-i Beyt mektebinin ortak ismidir. On iki imamın hiç birisi Sebeci, Rafizi veya Vehhabi değildir. Hepsi de Sünni’dir. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi mezhebidir.

Caferriye nedir?

Caferiliğin diğer adı Caferriye'dir.

Sünni ne anlama gelmektedir?

Sünni demek, sünnete uyan, yani Resulullahın yolunda olan demektir.

Bahsedilen On iki imam hangileridir?

1- Ali el-Murtaza

2- Hasan el-Mücteba

3- Hüseyin eş-Şehid

4- Ali Zeynelabidin

5- Muhammed Bakır

6- Ca’fer es-Sadık

7- Musa Kazım

8- Ali Rıza

9- Muhammed Cevad

10- Ali Hadi

11- Hasan Askeri

12- Muhammed Mehdi

Caferilik mezhebi'de dinin asılları (Usulü Din) hangi beş esas üzerine kurulmuştur?

1- Tevhit

2- Nübüvvet

3- İmamet

4- Mead (Ahiret)

5- Adalet

Caferilik mezhebi'nin , şer'i hükümlerin kaynağı olarak hangi esasları kabul eder?

1- Kitap

2- Sünnet

3- İcma

4- Akil

Caferilikte evlilik nasıldır?

Caferilikte Sünnilerde olduğu gibi evliliğin pek çok kuralı ortak kabul edilmekle birlikte (karşılıklı anlaşma, hukuken tescil edilmesi vs.) Caferilerde daimi evliliğin haricinde tarafların önceden evliliklerine süre tayin ederek evlenmeleri (Muta nikahı denir) geçerli bir uygulamadır. Geçici evlilik de denilen Mut'a Nikahı tüm sünni mezheplerce geçersiz kabul edilmektedir.

Caferilerin İbadetleri

Caferilik'te ibadet öncesi yapılan temizlikte ayaklar yıkanmak yerine hafif ıslak olan eller ayaklara sürülür buna mesh denir.

Günlük ibadetlerde (namaz) ise Sünnilerle aynı şekilde namaz 5 vakit kabul edilir ancak öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları birleştirilerek (Sünnilikte olduğu gibi "cem" terimiyle adlandırılır.) gerçekleştirilir.

Hums (Beşte Birlik Vergi) nedir?

Sünnilerden farklı olarak Caferilerde Hums denilen gelirin beste birinden alınan bir vergi bulunmaktadır. Zekattan farklıdır. Caferi din adamlarına göre Hums'un yarısı peygamber soyundan gelen kimselere ve fakir, yetim olan Seyyidlere diğer yarısı da dini bilgisi geniş olup hüküm verebilen Müctehidlere verilir. Müctehidlerin bu parayı kendisine kullanma hakkı yoktur. Din yolunda bu para harcanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç