Bulut nedir?

Havanın yüksekçe tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanmış su damlacıklarıdır.

Bunlar, güneşin sıcaklığı ile buharlaşarak havada yükselmeye başlarlar. Yükseldikçe daha soğuk hava tabakalarına rastlarlar. Böylece su buharı, küçük su damlacıkları haline gelir. Bulutların havada durmalarını, düşme hızlarının az olması sağlar.

Ağırlaşınca düşenler, sıcak havayla karşılaşınca yeniden buharlaşıp yükselirler. Soğuk hava tabakalarına gelince de, yeniden yoğunlaşarak bulutları meydana getirirler. Bulutlar bazı hava şartları altında yağmur haline gelirler. Başlıca bulut çeşitleri şunlardır:

1. Yüksek bulutlar: a) Sirüs: En yüksek bulutlardır. Yerden 8-12 km. yüksekte bulunur. Şekilleri belirlidir. Görünmeleri, önemli hava değişikliklerinin belirtisi olarak kabul edilir, b) Siro - stratüs: Yerden 8 km. kadar yüksekte buz pullarından meydana gelmiş bulutlardır. Havayı süt renginde bir örtü gibi kaplar. Güneşle ay etrafında hale meydana gelmesine sebep olur.

2. Ara bulutları: a) Siro - kümülüs: Yerden yüksekliği 6 km. kadardır. Küçük beyaz yumaklardan meydana gelmiştir. Birbirlerinden ayrılmış, gölgesiz bulutlardır, b) Alto - kümülüs: Yerden yüksekliği 4 km. ‘dir. Yumaktan büyüktür. Kısmen su damlacıklarından meydana gelmiştir, c) Alto - stratüs: Mavimtrak, kurşuni renkte bulutlardır. Yerden 3 km. yüksekliktedir. Buharla kaplı olunca, havayı kapalı gösterir.

3. Alçak bulutlar: a) Kümülüs: Bir lokomotifin bacasından çıkan su buharının havada büklümler yaparak dönmesine benzeyen bulutlardır. Yerden 1 - 3 km. yükseklikte görünür. İyi hava habercisidirler. b) Strato - kümülüs: Yerden 2 km. yükseklikteki bulutlardır. Geniş gölgeleri, çok açık parçalan vardır, c) Nimbüs: Yağmur ve kar bulutlarıdır. Çok alçaktaki bu bulutların belirli bir şekilleri yoktur, d) Kümülo - nimbüs: Büyük kitleler halinde görülen fırtına bulutlarıdır, e) Kümülo - pileus: Yağmur bulutlarıdır.

Cirrus (Sirüs) bulutu: Beyaz renkte lif lif (saç gibi) yada ipek parlaklığında küçük buz kristallerinden meydana gelen bulutlardır.

Cirrocumulus (Sirrokümülüs) bulutu: Kum taneleri veya küçük dalgacıklar halinde, oldukça küçük kümeciklerden meydana gelenince beyaz ve gölgesiz bulutlardır.

Cirrostratus (Sirrosstratüs) bulutu: Gökyüzünü tamamen yada kısmen kaplayan ve genellikle ‘’hale’’ olayı meydana getiren, lif lif (saç gibi) veya düz görünüşte, şeffaf ve beyazımsı bulutlardır.

Altocumulus (Altokümülüs) bulutu: Genellikle gölgeli, beyaz ve gri renge sahip bulut örtüsü ve kümeleridir. Bu bulutlar ayrı ayrı durumda olan tabakalar, yuvarlak kütlelerden ve tomurcuklardan meydana gelir. Aşırı soğumuş su damlacıklarından meydana geldiği gibi, çok düşük sıcaklıklarda buz kristallerinden de meydana gelebilirler. Bu bulutların ince kısımlarında bir çeşit Gökkuşağı olayı meydana gelir.

Altostratus (Altostartüs) bulutu: Gökyüzünü kısmen yada tamamen kaplaya, çizgili düzgün görünüşteki grimsi veya mavimsi renkteki bulutlardır.

Stratocumulus (Stratokümülüs) bulutu: Gri yada beyazımtrak renkte olan bulutlardır. Bu bulutlar su damlaları, yağmur damlalarından meydana gelirler. Yine bu bulutlardan yağmur kar şeklinde yağışlar olur.

Stratus (Stratüs) bulutu: Genellikle gri renkte, muntazam görünüme sahip bulutlardır. Su damlalarından meydana gelirler. Yer yüzeyine kadar indiklerinden ‘’sis’’ olarak isimlendirilirler. Bu bulutun en belirgin yağışı çisentidir.

Sözlükte "bulut" ne demek?

1. Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2. Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

Cümle içinde kullanımı

Gazinin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Bulut kelimesinin ingilizcesi

n. cloud, white puffy collection of water in the sky

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç