Bono nedir?

Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlere bono denir.

Bir bedeli kayıtsız şartsız ödeme vaadini, kime veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadını, senedi tanzim edenin imzasını, tanzim ve ödeme gününü, vadeyi ihtiva eden, ciro ile devrolunabilen bir ticari senet. Bononun ticari hayattaki önemi, bir kredi vasıtası olmasındandır.

Ticari hayatta nakit para ihtiyacının karşılanmadığı zamanlarda yaygın bir ödeme aracı haline gelir. Bononun ciro edilebilme özelliği ile nakit gibi kullanılması mümkün olmaktadır. Bononun şekli, özellikleri ve kullanılışı, kanunlarla düzenlenir. Bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz. Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır.

Bononun mecburi şekil şartları

* Senet metninde Bono (veya Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak olarak kullanılan kelmeyi,
* Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini,
* Vadeyi,
* Ödeme yerini,
* Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
* Senedin düzenlendiği gün ve yeri,
* Senedi düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.

Bono ne demek? (Ekonomi)

(Bond) Bir alacak senedidir, belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda kayıtsız şartsız ödeneceğini gösterir. Türk ticaret Kanunu’nda bonoya "emre muharrer senet" de denmektedir. Bonoyu düzenleyerek imzalayan kişiye "keşideci" denir. Bonoyu imzalayan yani keşideci, belli miktar parayı vadesinde, belirli bir kişi ya da kuruma ödemeyi yükümlenmiş olur.

Bononun alacaklısına "lehdar" adı verilir. Keşideci bonoyu düzenleyip lehdara verir. Bono, emre yazılı bir senet olduğu için, poliçeler gibi ciro ve teslim yoluyla el değiştirebilir. Bir bononun yazılı biçimde olması ve yasada emredilen hususları içermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre senet metninde bono veya emre muharrer senet kelimesinin bulunması bir zorunluluktur.

Ayrıca belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi, ödeme yeri, vadesi, ödemenin yapılacağı kişi ya da kurum, düzenlendiği yer ve tarih ile düzenleyenin imzası gibi hususlar da zorunlu şekil şartları arasındadır. Bono, gördüğü fonksiyonlar açısından öncelikle bir borcun yazılı kanıtıdır. Aynı zamanda bir kredi aracıdır. Bir kimse bir başkasından ödünç almak için faizi de ödünç tu-’ tarma ekleyerek bono düzenler ve ödünç verene teslim eder.

Bonolar ilerde doğabilecek bir borcun teminatı olarak da düzenlenmiş olabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre poliçelerle ilgili birçok düzenleme bonolara da uygulanmaktadır. Poliçelerde, poliçeyi kabul eden kişinin yerini bonoda bonoyu düzenleyen kişi almaktadır. Bonolar garanti ya da kefalet amacıyla da düzenlemiş olabilirler. Kefalet Bonoları, bir banka tarafından düzenlenir ve bu bankanın müşterisi sözleşmeyi yerine getirmezse banka tarafından belirli miktar paranın ödeneceğini ifade ederler.

Sözlükte "bono" ne demek?

1. Belirlenmiş bir sürenin sonunda, üzerinde yazılı miktarda paranın, belirli bir kimseye, kuruluşa ödeneceğini belirten senet, emre yazılı senet.

Bono kelimesinin ingilizcesi

[Bono] n. certificate; bond; token
n. bond, coupon
Köken: İtalyanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç