BOİ nedir?

BOİ, Biyolojik Oksijen İhtiyacı kelimelerinin kısaltmasıdır. Organik maddenin biyo kimyasal oksidasyonu sırasında mikroorganizmalar tarafından tüketilen oksijen miktarıdır. Biyo kimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), aerobik şartlarda bakterilerin organik' maddeleri parçalayarak stabilize etmeleri için gereken oksijen miktarı olarak tanımlanır.

BOİ aerobik oksidasyona dayanır ve besin maddesi olarak kullanılan organik maddelerin, 20°C de kanşık bir mikroorganizma topluluğu tarafından tüketilen oksijen miktarının ölçümünü içeren bir yaşam (biolissay) testi olarak bilinir.

Arıtma tesislerine gelen kirlilik yüklerinin ve arıtma tesislerinin veriminin hesabında BOİ testi kullanılır. Organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması sırasında tüketilen oksijen miktarı suyun BOİ’sine eşittir. Yüksek BOİ suda oksijenin eksilmesi için potansiyel teşkil eder.

BOİ neyi ölçer?

Heterotrofik organizmalardan oluşan karma bir mikroorganizma topluluğunun tükettiği oksijen miktarını ölçer. Organik maddenin karbondioksite dönüşmesi için gerekli oksijen miktarını ölçer.

BOİ testinin özellikleri nelerdir?

BOİ sadece biyolojik olarak oksitlenebilir organik maddeleri ölçer.
Tekrarlanabilirliği ve duyarlılığı KOİ kadar iyi değildir.
Biyolojik organizmalara bağlıdır.
Alıcı ortamlara bırakılan bir atık veya atıksuyun etkisini daha iyi yansıtır.
5 gün sonra sonuç alınması nedeniyle proses kontrol parametresi olarak kullanım zorluğu vardır. 
Zaman alıcı ve fazla iş gücü gerektiren bir deneydir.

BOİ deneyini etkileyen unsurlar nelerdir?

Işık.
Antibiyotikler.
Organik maddenin tipi.
Toksik (zehirli) maddeler.
Karıştırma.
Tanecik boyutu.
Aşının türü.
Kısaca mikrobiyal aktiviteyi etkileyen herşeydir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç