Biyomedikal nedir?

Biyomedikal teknoloji” esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır.

Sağlık sektöründe farklı amaçlar için kullanılan maddelerin (ilaçlar, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptidler, oligonükleotidler, vb.) özellikle modern biyoteknoloji teknikleri kullanılarak sentezi/üretimi, kısaca “Sağlık için Biyoteknoloji” günümüzde uluslararası düzeyde (özellikle gelişmiş ülkelerde) en çok yatırım yapılan bilim ve teknoloji dalları arasında ön sırada yer almakta/hızla gelişmektedir, ve “Biyomedikal Teknoloji” nin önemli bir bölümüyle örtüşmektedir.

Biyomedikal Teknolojinin önemli bir dalı yine teşhis ve tedavi amacıyla malzeme üretimidir. Polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan malzemeler (“Biyomateryaller”) yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, ve teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

biyomedikal

Sağlık sektöründe diğer bir alt grup ise, tanı kitleridir. Hastaneler, klinikler, üniversiteler, laboratuarlar ve kişisel olarak kullanılan birçok tanı kiti geniş bir pazar oluşturmaktadır. Biyoçip teknolojisi çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak vermektedir ve Biyomedikal Teknolojinin çok hızla gelişen dalları Genomiks ve Proteomiks ile ilgili uygulamalarında önemli bir role sahip olacağı muhakkaktır.

Biyomedikal Teknoloji ürünleri boyut ve kapasite olarak üretimleri az, dolayısıyla küçük fakat özel mekanlarda, özel koşullarda üretilen ürünlerdir, ancak olmazsa olmaz tanımına uyan bir pazara sahiptir ve fiyatları komodite ürünlere göre çok yüksektir. Biyoteknoloji/ Biyomedikal Teknoloji, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli desteklenmesi gereken Bilim ve Teknoloji Dallarından bir olarak görülmekte ve çeşitli plan ve programlarda yer almaktadır.

Tüm modern/yeni teknoloji dallarında olduğu gibi bu teknolojinin doğru ve hızlı gelişimi için mutlaka çok iyi/sıkı bir sanayi-akademi ilişkisine gereksinim vardır. Bu ilişkinin sağlanabilmesi için çeşitli ara yüzeyler oluşturulmalıdır.

Biyomedikal mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği, yükselen yaşam standartlarının beraberinde getirdiği klinik ihtiyaçlara tıp ve biyolojinin,mühendislik ve temel fen bilimleri prensipleri ile çözüm arayan disiplinler arası ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır.

Bu alandaki temel amaç,tıp ve mühendisliğin kesiştiği noktada sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemi,malzeme ve cihazları geliştirmektir. Başlıca çalışma konuları, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoelektronik, yapay sinir ağları, biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme, biyomekanik, biyoteknoloji ve genetik, ilaç taşınımı ve nanotıp olarak sıralanabilir.

Biyomedikal cihaz teknolojisi

Öncelikle gelecekte çok popüler bir alan olan Biyomedikal hakkında bir bölüm açıldığı için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim de çorbada bir tuzum olsun diyerek sizlere Biyomedikal işaretler hakkında bilgi vermek istedim. Bilindiği üzere son yıllarda elektroniğin her alanda gelişmesi tıp biliminde de gelişmeye yol açmıştır.

Artık önceden teşhis, çaresi bulunamayan hastalıkların kontrol altına alınması vs. gibi yöntemler insanların hayatlarında çok kolaylık getirmiştir. Peki bu işlemler insan vücudundaki hangi datalara bakılarak yapılmaktadır? Sorunun cevabı bizi biyolojik sistemlere götürmektedir. Biyolojik sistemler belirli proseslerden veya komponentlerden alınan bilgilerden oluşan sistemlerdir.

Biyolojik sistemleri oluşturan temel sistemler; kardiyovasküler(kalp odaklı) sistem, sinir sistemi, endokrin sistemi, pulmonari(akciğer odaklı) sistem ve renal(böbrek odaklı) sistem. Asıl soru bu sistemlerden bilgileri nasıl alıyoruz? Cevabımız biyolojik işaretler. Biyolojik işaretler aslında temel olarak enerjideki değişimdir. Bu değişim bize sistem hakkında bilgi verir. Aşağıdaki tabloda bahsedilen enerji formları görebiliriz.

Sözlükte "biyomedikal" ne demek?

1. biyoloji ve tıpla ilgili.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç