Bina vergisi nedir? (Ekonomi)

(Building tax) Bina vergisi, 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Verginin mükellefi binanın malikidir. İntifa Hakkı malikten başkasına ait bulunuyorsa, verginin mükellefi o kişi olur. Ortak mülkiyet durumunda maliklerden her biri vergiden kendi payı oranında yükümlü olur. İştirak Halinde Mülkiyet durumunda malikler verginin tümünden müteselsil olarak sorumludurlar (EVK. m. 3) Bina vergisinin matrahı binanın yasa hükümlerine göre belirlenen vergi değeridir. Vergi değeri mükellef tarafmdan Vergi Dairesi’ne verilen beyanname ile bildirilir. Ancak bu değer, ilgili tüzük hükümlerine göre hesaplanacak olan "bina maliyet değeri"nden az olamaz. Bina vergisi oranı konutlarda binde 2, diğer binalarda binde 3 olarak uygulanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç