Beyit nedir?

İki mısradan meydana gelen nazım parçasıdır. Bilhassa divan ve halk edebiyatının türlü nazım şekillerinde görülür. Divan şiirinin temel nazım birimidir.

Aynı ölçüde ve anlamca birbiriyle ilgili yakın iki dizeden oluşur. Divan edebiyatında nazım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri peşinden gelen iki mısradır. Çoklukla anlamın tamamlandığı bir bölüm Beyitin bir nazım birimi olarak kabul edilmesi yüzünden, divan edebiyatı şiirlerinde konu birliği pek az görülür.

Divan şairinin bütün düşüncesi, beyitleri meydana getirecek kafiyelerle ikişer mısra söyleyebilmekti. Divan edebiyatındaki bu şiir anlayışı, bizde "Edebiyat-i Cedide" ile değişmeye başlamıştır. Anlamın bir beyitte tamamlanmasının şart olmadığı sonraki beyitte, hatta daha sonraki beyitlere geçebileceği hakkındaki örnekler, bu edebiyat akımı ile edebiyatımızda gelişmiştir.

Böylece, bir nazım şeklinde konu birliğine önem verilmesi yoluna geçilebilmiştir. Özellikle divan edebiyatı beyit temeline dayalıdır. Divan edebiyatında, bir beyitteki iki dize kendi içinde iki parçaya ayrılır. Birinci dizenin ilk parçasına sadr, son parçasına aruz ya da harb denir. İkinci dizenin ilk parçası ibtida, son parçası acz ya da darb'dir.

Sadr ile aruz, ibtida ile acz arasında kalan bölüm haşv olarak isimlendirilir. Uyaklı bir beyite "beyt-i musarra", uyaksız olanlara "ferd" ya da "müfred" denir. Divanlarda müfred bölümleri müfredat adıyla ayrı bir bölümde toplanır. Uyaklı beyitlerin olduğu bölüme de "metali" denir.

Şeyh Galip’e ait olan aşağıdaki gazel, 5 beyitten meydana gelmiştir.

• Döktü omuzdan poşu saçağını
• Açtı gönüller deli bayrağını
• Ay yenisi gökte ne Ülker satar
• Değmeyicek kestiği tırnağını
• Gözceğizim boyamak ister

Sözlükte "beyit" ne demek?

1. Ev.
2. anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş koşuk parçası.

Cümle içinde kullanımı

Kendince uğur denediği bazı beyitleri okudu.
- M. Ş. Esendal

Beyit kelimesinin ingilizcesi

n. couplet, distich
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç