Belediyeler nedir? (Ekonomi)

(Municipalities) En önemli mahalli idare birimidir. Yürütme organı belediye Başkanı, karar organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümenidir. Belediye Başkanı gibi meclis ve Encümen üyeleri de seçimle iş başına gelirler. Belediye Meclisinin kararları Merkezi İdare birimlerinin onayına gerek olmadan uygulanabilmektedir. O bakımdan Belediyeler Yerel Yönetimin tipik bir örneğidir. Türkiye’de Belediyeler, 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasada Belediyeler, belde ve belde sakinlerinin ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak amacında olan tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Nüfusu 1.000 den fazla olan yerlerde belediye kurulabilir. 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı yasa, belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirlerde yönetimin etkin, planlı ve uyumlu yürütülebilmesini sağlamak için "Büyük Şehir Belediyeleri"nin kurulmasına olanak vermektedir. Belediyenin görevlerini yerine getirebilmek için gelir kaynaklarına gereksinimleri vardır. 1980 lerde belediye gelirlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Belediye Gelirleri Kanunu (26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı), belediyelere yeni vergi ve borç gelirleri sağlamak olanağı getirmiştir. Bir başka yasa ile (2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı), Genel bütçe gelirlerinden belediyelere pay ayrılması kabul edildi. Emlak Vergisi Kanunu’nda (1312 sayılı) yapılan değişiklikle de bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsili belediyelere bırakıldı. Belediyeler borçlanma yoluyla da gelir sağlayabilirler. Emlak Bankası kefaletiyle 20 yıla kadar vadeli tahvil çıkartabilirler. Belediyelerin asıl borçlandıkları kaynak İller Bankası’dır. Büyük bayındırlık projeleri için Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlardan da finansman sağlayabilirler. Bütçeleri, Belediye Başkam ve Belediye Encümenince hazırlanır, Belediye Meclisi’nce karara bağlanır, Valinin onayı ile de kesinlik kazanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç