Bedelsiz ithalat nedir?

Yurt dışındaki işçilerin veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin dönüşlerinde kendi mesleklerinin icrası veya kişisel kullanım için getirdikleri mallar için yapılan düzenleme

Bedelsiz ithalat ne demek? (Ekonomi)

(Import without returns) Türkiye’de uygulanan özel bir ithalat rejimi. Normal İthalat rejimine göre bazı ayrıcalıkları vardır. Bedelsiz ithalat hakkından, yurt dışında çalışan işçiler ve geçici görevli olarak yurt dışına gönderilen kamu personeli yararlanır. Bu kişiler yurt dışındaki görevlerinden ülkeye dönerlerken getirmiş oldukları otomobil, ev eşyası ve mesleki alet - edevatlarının ithalinde bedelsiz ithalat rejiminin kolaylıklarından yararlanırlar. Şöyle ki, bir kısım mallar için gümrük vergisinden muaf tutulurlar, bir kısım mallarda ise gümrük tarifesi öderler. Ancak gümrük ödemiş olsalar bile bedelsiz ithal rejimi en azından onlara bu malları ithal hakkı vermiştir. Diğer bir deyişle, bu son grup malları normal ithalat rejimi çerçevesinde gümrük vergisi ödeyerek de ithal etme olanağı bulunmayabilir. Bu rejime adını veren "bedelsiz" sözcüğü, bazan yanlış anlamalara yol açabilmektedir. Bunun ifade ettiği şey, işçinin (ya da kamu görevlisinin) yurda getirdiği eşyanın bedelinin yurt dışında çalışılarak kazanılan paralardan karşılanmış olması, diğer bir deyişle, bunlar için ülkeden bir döviz transferinin yapılmamış olmasıdır. Bedelsiz ithalat rejimi permi ticareti gibi, çoğunlukla haksız kazanç yollarını özendirebilir. Ancak yurt dışından bu kanaldan getirilen mallar, özellikle enflasyonist bir ortamda, aşırı talebin karşılanmasına ve dolayısıyla iç fiyat istikrarının sağlanmasına katkıda bulunabilir (Bkz. İthalat Rejimi Karan).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç