Battalname nedir?

Abdullah adında bir kişi 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu'da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda "Battal (kahraman)" lakabıyla ün kazanmıştır. Seyyid Battal Gazi' ye ait hikayelerin anlatıldığı eserin adı "Battalname" dir. Seyyid Battal Gazi Müslüman bir Arap kumandanıdır.

Battalname'de ve bugün Anadolu halkı arasında dolaşan menkıbelerde Battal Gazi, 12. yüzyılda Malatya yöresinde de egemen olan Danişmentlilerin sınır boylarındaki savaşlarda yiğitlikler gösteren bir kahraman olarak betimlenmiştir.

Battalname kim tarafından kaleme alınmıştır?

Battalname'nin düzyazı ve manzum olmak üzere birçok yazması bulunmaktadır. Bunlardan en eskisi 1436 - 1437 tarihli düzyazı metindir. Bilinen tek manzum Battalname ise 18. yüzyıl divan şairlerinden Darendeli Katipzade Bakayi tarafından kaleme alınmıştır. 1769 - 1770'te yazılmış bu yapıt 7 bin beyit'ten oluşmaktadır.

Battalname'nin içeriği nedir?

Seyyid Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikayelerini, Arap komutan Battal Gazi'nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları ve hristiyanlarla yaptığı savaşları anlatmaktadır.

Battalname'ye göre battal gazi'nin amacı neydi?

Seyyid Battal Gazi'nin amacı İslamiyeti dört bir yana yaymaktır.

Battalname ne zaman yazılmıştır?

Battalname'nin 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır.

Battalname'nin özellikleri

1. Battalname'de Kahramanlık teması işlenmiştir.

2. Battal name nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de bulunmaktadır.

3. Battalname üslubu,hatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut Hikayelerine benzer.

4. Olağanüstülükler, abartmalar, kutsi özellikler vardır.

5. Destan kahramanı battal gazi bir Arap kahramandan esinlenilerek oluşturulmuştur.

6. Asıl destan 8.yy’da emeviler ve Hıristiyanların savaşlarından doğmuştur.

7. Battal gazi Arap kahramanlarına verilen ünvandır ve sonradan Türkleştirilmiştir.

8. 12. ve 13. yy’larda battalname denilen nesir yazıya geçirilmiştir.

9. Seyyit battal gazi bilgili cömert ve dindardır.

10. Battal gazi islamiyet’i yaymak adına insanlardan başka büyücü,dev ve cadı gibi kavramlarda da savaşır.

11. Arap Fars ve Türk üretimi olmasına rağmen orta Asya Türklerince de benimsenmiştir.

Seyid battal gazi'nin üstün nitelikleri nelerdir?

1. Güçlü olması

2. Zeki olması

3. Korkusuz olması

4. Bilgili olması

5. Usta bir savaşçı olması

Seyid battal gazi'nin ölümü

Bir rivaye göre Seyid Battal Gazi, 740 yıllarında Hıristiyan'larla yapılan savaşta ölmüştür. Eskişehir'de Akroin denilen yerde vefat etmiştir.

Seyid battal gazi külliyesi nerededir ve kim tarafından yaptırılmıştır?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Üçler Tepesi'ndedir. 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre Battal Gazi Ümmühan Hatun'un rüyasına girmiş ve: "Ey Hatun! Ben O kişiyim ki Diyarı Rum'u aldım, kah karada, kah denizde doksan yıl gazilik ettim. Sonunda Mesihiye kalesinde şehit oldum. Gel beni ziyaret et, Üzerime bir türbe yap!."demiştir. Ümmühan Hatun da mezarı bularak türbe ve adına bir külliye yaptırmıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç