Büyüme nedir?

Büyüme, vücut hücrelerinin o doku veya organ için normal olan genetik özelliklerine uygun çoğalmasıdır. Normal büyüme için sağlıklı hücre yapısı, yeterli besin ve uygun ortam ve büyüme faktörleri gereklidir.

Gelişme ise doku, organ ve sistemlerin yapılarındaki değişiklikler sonucu işlev kazanmasıdır. Büyüme çocuğun sağlığı hakkında önemli bir göstergedir. Büyüme, döllenme ile başlayıp, ergenliğin bitimiyle sonuçlanan bir süreçtir, çocukluk çağı boyunca çocuklar büyür ve gelişme gösterirler.

Büyüme bireylerin fiziksel özellikleri için kullanılmakta ve organizmanın bedensel olarak gösterdiği değişiklikleri ifade etmektedir. Bu yönüyle, birey açısından boyun uzaması, kilonun artması, vücudun irileşmesi büyüme kavramı içinde yer almaktadır. Gelişim ve büyüme karıştırılmamalıdır.

Örneğin; kişinin vücudu büyür, zihni ise gelişmektedir. Büyüme, bireyin fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutundaki değişikliklerdir. Doğum öncesi dönemde (bilgi yelpazesi. net) hücre çoğalması ve doğum sonrasında da aylara veya yıllara göre fizik yapıda meydana gelen değişiklikler büyüme sonucudur. Büyüme yaşa bağlı olan değişikliklerdir.

büyüme

İnsanda büyüme, doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere iki bölümde olur. Birinci bölüm, erkeklik hücresinin, dişilik hücresini aşılamasından sonra hücrelerin çoğalması ile başlar ve aşılı yumurta, doğum gününe kadar 50 cm. boy, 3.5 kilo ağırlık kazanır. Doğumdan sonraki bölümde kalıtımla ve dış faktörlerin etkisi ile büyüme devam ederek, ortalama olarak 65 kilo ağırlık ve 165 cm. boya kadar ulaşılır.

Büyüme kızlarda en geç 30 yaşına, erkeklerde en geç 22 - 26 yaşına kadar devam eder. Memeli hayvanlarda büyüme, esas olarak insanlardaki büyüme gibidir. Fakat gerek büyüme süresi, gerekse büyümeye etkisi olan faktörler bakımından değişiklik vardır. Bitkilerde büyüme, bitkilerin çok hücreli, ya da tek hücreli olmalarına göre değişir. Çok hücreli bitkilerde büyüme özel doku hücrelerinin üremesi, uzunluk ve genişliklerinin artması ile olur .Tek hücreli bitkilerde büyüme ise, çoklukla her yöne doğru olabilir.

Normal büyümenin evreleri nelerdir?

Yenidoğan bebeklerin çoğu 48-53 cm boyunda ve 3-3.4 kg ağırlığında olurlar. Doktorlar, doğumdan sonraki dönemde, büyüme regülasyonunun değişik dönemlerini tanımlayan 3 büyüme evresi tanımlarlar; bebeklik, çocukluk ve ergenlik. Yaşamın ilk 3 yılını içeren ilk evrede çocuğunuzun büyümesi en hızlıdır.

İkinci evrede çocuğunuzun büyümesi yavaşlar, ancak üçüncü evrede yani, ergenlikte tekrar hızlanır. Ergenlikteki boy atma olarak da isimlendirilen büyümenin pik dönemi üçüncü evrededir ve genellikle kız çocuklarında 13 yaş, erkek çocuklarında 14 yaş civarında başlar.

Büyüme grafiği nedir?

Çocuğunuzun büyüme oranlarını, büyüme grafiği ile takip edebilirsiniz. Çocuğunuzun doktoru da, çocuğunuzun boy ve ağırlığının düzenli ölçümlerini gerçekleştirerek bunu yapacaktır. İdeal olarak bu ölçümler bebeklikte düzenli olarak, 2-6 yaş arasında her 6 ayda bir, ergenliğe kadarki dönemde ise yılda bir kez yapılacaktır.

Ölçümler bir büyüme grafiğinde ve büyüme eğrileri üzerinde işaretlenecek ve ölçümlerin arasına çizgi çizilecektir. Büyüme birçok faktörden etkilenir. Bu sebeple büyüme grafikleri kızlarda ve erkeklerde ve de farklı ülkelerin çocuklarında değişiklikler gösterecektir. Büyüme eğrileri, çocuğunuzun büyüme oranlarını gösterdiği için önemlidirler.

Çocuğunuzun büyüme eğrisi, diğer çocukların büyüme eğrilerinin sınırları ile karşılaştırılabilir. Normal büyüme, aynı cinsiyetteki çocukların %95'ine benzer bir büyüme eğrisi olması olarak yorumlanmaktadır. Bu sınır, kızlar için verilmiş olan örnek büyüme grafiğinde beyaz olarak gösterilmiştir. Bu sınırın dışında kalan bir büyüme eğrisi, ya da çocuğunuzun büyümesindeki bir değişiklik, çocuğunuzda bir büyüme bozukluğu olabileceğinin işareti olabilir.

Sözlükte "büyüme" ne demek?

1. Büyümek eylemi.
2. Organizmanın bütününde ya da bu bütünün bir bölümünde boyutların artması; bu artmanın olduğu dönem.

Büyüme kelimesinin ingilizcesi

n. growth, development, increase, growing, enlargement, expansion, accretion, accrual, augmentation; juvenescence

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç