Avrupa para birimi nedir?

Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna ecu denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit'in kısaltılmış şeklidir. 13 Mart 1979'da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru ECU'dur.

1 ECU'nun değeri 9 AET ülkesi paralarının sabit tutarlarının toplamıdır. Bu sabit tutarlar her üye ülke parası için bir ağırlık katsayısının tespit edilmesi neticesinde elde edilir. Her ülkenin parasının ağırlık katsayısı ise değişmez ekonomik ölçülere göre tespit edilmektedir. Bu ölçüler; üye ülkelerin gayri safi milli hasılaları, topluluk içindeki ticaret payları, kısa süreli para destekleme sistemi içindeki paylarıdır. Kısaca ekonomik ölçülere dayanan ağırlıklı para tutarlarının toplamı ECU'nun değerini belirlemektedir. Üye ülkelerin paralarının ECU içindeki ağırlıklarını gösteren bu tutarlar sabit olmakla beraber her beş yılda bir veya paralardan herhangi birinin efektif döviz kurunda % 25 nispetinde bir değişme olduğu zaman talep üzerine yeniden gözden geçirilir. Bu konuda bir değişikliğin yapılabilmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekmektedir.

ECU kambiyo kurları mekanizmasında bir ortak payda, sapmaları belirlemeye yarayan bir gösterge, bütün müdahale ve kredi işlemleri için bir referans ve AET para otoriteleri arasında bir ödeme vasıtası olarak iş görür.

AET üyesi ülkelerden herbirinin parasıyla ECU arasındaki orana Merkezi Kur adı verilir. Merkezi kurlar Avrupa paralarının kendi aralarındaki pariteleri (% 2,25'lik bir dalgalanma marjıyla) belirtir. Avrupa paraları arasında bir istikrar unsuru olan ECU'nun ihdas edilmesiyle uzun vadede telafi meblağlarının ödenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir.

Avrupa para birimi ne demek? (Ekonomi)

(European Currency Unit-ECU) 1979 da Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından uygulanmasına başlanan Avrupa Para Sistemi çerçevesinde oluşturulan bir para sepeti. Buna göre, Topluluk ülkeleri resmi altın ve döviz rezervlerinin yüzde 20 sini bu sistemin diğer bir kuruluşu olan Avrupa Parasal işbirliği Fonu’na devretmişler ve fon da bu ülkelere karşılığında yeni bir likidite şekli olan ECU çıkartıp tahsis etmiştir. ECU, para sepeti tekniğine göre oluşturulan bileşik bir paradır. Buna göre ECU’nun değeri üye ülke paralarının şu miktarlarının toplam değerine eşittir : 0.829 DM, 1.15 FF, 0.0885 £, 109 Liret, 0.286 Florin, 3.66 BF, 0.140 Lüksemburg Frankı, 0.217 Danimarka Kronu, 0.00759 İrlanda Sterlini. Üye ülke paralarının ECU değerleri her gün Avrupa Komisyonu’nca hesaplanarak gazetelerde yayınlanır. ECU halen, AT bütçesinde, uluslararası borç ve ödeme işlemlerinde, vergi ve sübvansiyonlarda, bir hesap birimi olarak kullanılmaktadır. Fiziki bir varlığı yoktur. Son zamanlarda özel firmaların da borç ve alacaklarında ECU’yu esas almaya başladıkları, örneğin ECU’ya bağlı uluslararası tahviller çıkartıldığı görülmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç