Astroloji nedir?

Yıldızların durumlarından birtakım sonuçlara varıp gelecek hakkında hükümler çıkarma bilgisidir.

Yeryüzündeki bütün olayların, özellikle insanların alın yazılarının gök cisimlerinin özelliğine ve hareketlerine bağlı olduğu inancına dayanır. Eski Yunanlıların ünlü bilgini Aristoteles, bilimlerin sınıflandırılmasını yaparken astrolojiyi tabii bilimlerin bir kolu olarak gösterir.

Ama bazı Doğulu bilginler bu arada Farabi ve İbni Haldun astrolojiyi riyazi bilimlerin dört kolundan biri olan astronominin bir dalı sayarlar. Astroloji üzerinde yapılan çalışmalar, astronomi biliminin gelişmesine yardımcı olmuştur. Astroloji, bir diğer adıyla yıldız falıdır. Gökcisimlerinin özellikle gezegenlerde yıldızların hareketlerini ve varsayılan etkilerini göz önüne alınarak insanların ve ülkelerin yazgısı üzerine sonuç çıkarma savında olan, hiçbir bilimsel temele dayamayan uğraş dalıdır.

Astroloji, kişilerin geleceğini, doğdukları sırada yıldızların ve öteki gökcisimlerinin konumlarına bakarak çıkarmaya çalışmaktadır. Bu işle uğraşanlara da Astrolog denmektedir. Astroloji ilk çağ uygarlıklara kadar uzanmakla birlikte İsa’dan yaklaşık bin yıl önce Babil’de başladığı söylenmektedir.

astroloji

Babilliler gezegenler ve bunların hareketlerinin, kralların ve toplumun yazgılarını etkilediklerine inanıyorlardı. Ve bu inanç eski yunan kültürünün etkisiyle tüm batı dünyasında yayılmaya başladı. Eski uygarlıklarda hükümdarlar kararlarına karar vermeden önce Astrologlara başvururlardı. Bu dönemlerde Astrologlara müneccim denirdi. Ancak kendi yazgılar ve devlet işleriyle ilgili araştırmaları halka yaymaları yasaktı.

Astrolog kaynakları edebiyat, din ve mitolojide önemli yer tutmaktadır.2.yy yunanlılar yıldızlar ve gezegenin her birinin ayrı etki yarattığını öne sürerek yeni bir çığır açtılar. Özellikler bir kişinin doğduğu anda gezegenlerin ve öteki gök cisimlerin konumları, alın yazısı ve kişiliği üzerinde etkili olduğuna inanıyorlardı. Bu tür astrolojiye ‘Natel’ astrolojisi 2.yy da' da ‘Ptolemy’ ile doruğa çıktı. Ptolemy 4 ciltten oluşan ve bugün bile astrolojinin İncili olarak kabul edilen ‘Tedrabiblesi’ olarak derlendi.

Orta çağda astroloji güncel bir konuydu. Astroloji güneş, ay ve gezegenlerin olumlu ve olumsuz titreşimler yaydığına inanır. Titreşimlerin birbirleri ile uyumlu ve iyi ya da uyumsuz ve kötü durumları belli bir anda gök cisimlerin birbirlerine ve yere yönelik konumlarıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte astroloji temelde her şeyi yazgı ve kısmete bağlamaz.

Temelde kişinin gezegenlerin birbirlerine göre konumlarından daha güçlü bir gizli güce sahip olduğu kabul eder. Gök cisimleri tek tek etkilerini belirlemek için bir Horoskop(zayice) ya da çizelge hazırlanır. Güneş, ay ve gezegenlerle ilgili 12 ev vardır. Bu evler her kişi için doğum tarihi, yeri ve zamanına bağlı olarak burçlar kuşağı (Zodyak) işaretlerini gösterir.

Sözlükte "astroloji" ne demek?

1. Yıldız falcılığı, müneccimlik.

Astroloji kelimesinin ingilizcesi

n. astrology, prediction of the future according to the state of the stars
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç