ASCUS nedir?

ASCUS açılımı Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance olan,  smear sonrası birtakım hücresel değişimler olduğu ancak bu değişimlerin kanser öncülü olup olmadığını anlamak için bulguların yeterli olmadığı belirten bir sonuç raporudur.

Menopozda olmayan üreme çağındaki bir kadında ASCUS çıkması durumunda hemen paniğe kapılmaya gerek yoktur. Bu durumda çoğunlukla izlenen yol bir şey yapmadan bekleyip 6 ile 12 ay sonrası smear testinin tekrarlanmasıdır. Klinik durumu bilen kadın doğum uzmanı gerekirse incelemeyi yapan patoloji uzmanıyla da görüşerek kolposkopi ve gerekirse biopsi yapma yoluna da girebilir.

Ama bu sıkça izlenen bir yol değildir. Eğer sıvı bazlı smear alınmış ise bu durumda en akılcı ve tercih edilmesi gereken yaklaşım zaten labovatuvarda bekleyen örnekte HPV varlığının araştırılmasıdır. HPV testi sonucunda virus negatif çıkar ise bu durumda endişelenecek bir şey yoktur ve PAP smear testi 1 yıl sonra tekrarlanmalıdır.

Yapılan kontrol smear incelemelerinde. 6. Ay ve 12. ayda yapılan smear testleri normal olarak bulunmuş ise bu durumda rutin yıllık kontrollere smear testi tekrar edilmelidir..Eğer bu testlerden herhangi birisinde ASCUS ya da daha ileri bir lezyon saptanırsa bu durumda kolposkopi ve biopsi yapılmalıdır. Bundan sonra izlenecek yolu ise hastayı klinik olarak takip eden kadın doğum uzmanı belirlemelidir.

LSIL nedir?

Bu lezyonların kanseröz değişikliklere yol açma olasılığı çok düşüktür. Rahim ağzı kanserinin gelişimi bir süreçtir. LSIL’den direkt kansere dönüşüm olmaz. Belirli bir zaman geçtikten sonra önce ileri bir lezyona ilerleme gösterir ve daha sonra kanseröz değişiklikler meydana gelir.

Bu süreç yaklaşık 15-20 yıllık bir süreçtir, LSIL olguları kendiliğinden gerileyebilir, bu şekliyle kalabilir ya da bir üst dereceli lezyona ilerleme gösterebilir. Ancak LSIL olgularının %75’inde lezyonkendi kendine gerileme gösterir. Bu nedenle bu olgularda da hastanın izlenmesi daha sık olarak başvurulan bir yoldur. LSIL lezyonların kansere ilerleme oranı sadece %1’dir.

LSIL nasıl tedavi edilir ?

Bu olguların tümünde mutlaka kolposkopi yapılmalıdır. Genç, kolposkopide küçük lezyonu olan veya lezyon saptanamayan ve düşük risk faktörleri olan hastalarda 4-6 aylık aralarla 2 yıl süren smear takibi yeterlidir. 3 kez üst üste negatif smear sonucu elde edilirse normal yıllık kontrollerle hasta izlenir.

Kolposkopi yeterli değil, lezyonun tamamı görülemiyorsa, yüksek risk faktörlerini barındıran olgularda konizasyon veya LEEP gibi cerrahi girişimler tercih edilebilir. Takip edilen olguların çok büyük kısmında herhangi bir işlem yapmaksızın lezyon kendiliğinden geriler.

HSIL nedir ? Nasıl tedavi edilir ?

HSIL tespit edildiğinde gerçek bir kansere yol açabilen bir lezyon olarak düşünülür. Bu nedenle bu olgularda tedavi kesin gereklidir. Bu kurala tek istisna gebeliktir ve bu durumda tedavi doğum sonrasına ertelenmelidir. Tedavi lezyonun çıkarılmasıdır. LEEP, Konizasyon veya histerektomi hastaya göre karar verilecek tedavi yöntemleridir.

Kolposkopi nedir?

Dokunun optik bir sistem altında belirli oranlarda büyültülerek incelenmesi ve şüpheli alanlardan biyopsi yapılması kolposkopi denen optik sistem sayesinde yapılabilmektedir.Bu işlemin yapılabilmesi için kolposkopi aleti ve bu konuda deneyimli bir kadın doğum uzmanına ihtiyaç vardır. Kolposkopi konusunda deneyim şarttır. Çünkü görülen görüntünün değerlendirilmesi tecrübe gerektirmektedir.

Smaer testinin önemi nedir?

Smaer testi hayat kurtarıcıdır. Evet, günümüzde tıpta kadınlarda hayat kurtarıcı ve yaşam süresini uzatıcı olarak görülen ve yararlılığı kanıtlanmış iki çok önemli test vardır; Smear testi ve Mammografi. Kadın üreme sistemine ait kanserler arasında meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen serviks (rahim ağzı) kanseri erken dönemde yakalandığında tam şifa ile sonuçlanan bir durumdur.

Tüm kanserlerde olduğu gibi serviks kanseri de uzun yıllar süren gizli hastalık döneminden sonra ortaya çıkar. Serviks kanserinde şikayetler ortaya çıktıktan sonra da ne yazık ki hastalık yayılmıştır. İşte bu nedenle kanserleri erken dönemde tanımlamak için çeşitli testler geliştirilmiştir.Serviks kanseri'nin erken tanısındaki en önemli test smear testidir. Smear ile alınan örnekler patolojik olarak incelenerek kanser veya kanser öncüsü hücrelerin olup olmadığı araştırılır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç