Armoni nedir?

Üç veya daha fazla sesin bir araya gelmesine denir. Armonide sesler birbirinden farklı olabilecekleri gibi, çalgılar da ayrı ayrı olabilir. Mesela keman, piyano ve çello gibi üç çalgının aynı parçayı çalarken çıkardıkları seslerin toplamı armonidir. Yalnız nefesli ve vurgulu çalgılardan kurulu topluluklara da Armoni orkestrası denilir. Armoni kelime anlamında da anlaşılabileceği gibi, "uyum" anlamına gelmektedir.

Müzik literatüründe ise armoni; yine sözlük anlamına eşdeğer biçimde ses uyumu, uyumlu ses kuralları şeklinde karşılık bulur. Nasıl ki her bilimin veyahut sanat dalının genel-geçer bilimsel kuralları var ise, müzik' de de mutlak kurallar vardır. Yani müzik yapmak sadece nota okuyup, onu enstrüman üzerinde icra etmekten ibaret değildir. İcra ışın sadece enstrüman kullanma kısmıdır, Oysa müzik en az Mühendislik bilimleri kadar ciddi metamatik ve fizik kuralları olan ciddi bir bilimdir.

Günümüzde pek çok Eğitim Kurumunda Armoni konusu ciddiyetle incelenirken, ne yazık ki ülkemizde hala bu konuda ciddi eksiklikler görülmektedir. Öyle ki, Ülkemizde müzik yapmakta olan pek çok profesyonel müzisyen dahi, müzikal kavramlar ve kurallardan habersizdir. Burada bahsettiğimiz kural ve kavramlar, nota okumak, solfej ve/veya dikte yapmaktan öte, deşifraj, aranje ve kompozisyon bilgisidir. Elbette bahsettiğimiz konular dile kolay görünse de ciddi bir çaba ve süreç gerektirmektedir. Öyleki klasik temel armoni (teori) bilgisi dahi sadece bir kitaba konu olurken, komposizyon kademesi oldukça üst düzey bir eğitimdir.

armoni

Armoni icat edilmemiş, keşfedilmiş kurallar ve kavramlar bütünüdür. Yani, kurallar esasında müziğin doğasında vardır ve bilimsel çalışmalar neticesinde bilimsel metodlara kavuşmuştur. Buradan haraketle, Armonik ses topluluklarını doğru kabule diyor isek, denilebilir ki; "Eğer bir melodi kulağa hoş geliyorsa Armoniktir ve eğer kağıt üzerinde matematiksel olarak doğruysa (armonik ise) zaten kulağa hoş gelecektir."Kimi Kaynaklar Beethooven' ın sağırken beste yapabilmiş olmasını mistik nedenlere bağlasa da, iyi bir aranje ve komposizyon bilgisi ile, aletsel seslere ihtiyacınız olmadan beste yapabileceğiniz aşikardır.

Bach, Notaların uyumu konusunda, "Tanrının Sesi" yorumunu yapmıştır ki, müzikteki mükemmel matematiksel uyumu, bu söz çok net özetlemektedir. Sonuç olarak Armoni bilmek Müzik işini ciddiyetle yapmak isteyen herkesin yükümlülüğüdür. Elbette armoni bilgisinde seviyeler vardır ve amatör bir müzisyenin aranjörlük eğitimi alması gerekmez. Ancak en azından, tonlar, (gam, ton ve dizi) akorlar, akor çevrimleri vb. konular her müzisyenin mutlaka bilmesi gereken temel konulardır.

Sözlükte "armoni" ne demek?

1. Türlü sesler arasında sağlanan uyum, harmoni, ahenk.
2. Çoksesli müzikte akor melodi birlikteliği üzerine kurulan müzik bilimi.
3. Düşünce, duygu, renk, şekil gibi şeylerde uyum.

Armoni kelimesinin ingilizcesi

[Armoni] n. harmonium, small keyboard organ with metal reeds pedal-operated bellows
n. harmony, concord
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç