ARCGIS nedir?

ARCGIS teknolojisi, ESRI tarafından geliştirilmiş, ölçeklendirilebilir entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. Yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir CBS yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir. ArcGIS teknolojisi aşağıdaki anahtar bölümleri içerir:

• Desktop GIS: İleri düzeyde CBS uygulamalarının bütünüdür. 
• Mobile GIS: Ofis dışında arazide CBS uygulamalarını gerçekleştirmenizi sağlar.
• Server GIS: Ortak CBS yazılım objeleri kütüphanesidir. Sunucu tarafında bütün CBS uygulamalarını, SOAP tabanlı web servislerini ve web uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılır. 
• Online GIS: İsteğe bağlı olarak güncel CBS verilerine ve yeteneklerine düşük maliyetlerle erişmenizi sağlayan servislerdir. Bütün bu sistemler aynı zamanda, coğrafi bilgilerin birçok ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (İVTYS) içerisinde yönetilebilmesini de ArcSDE teknolojisi ile sağlar.
ArcGIS, desktop ve server tarafında, tek veya çok kullanıcılı ortamlarda Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları için ölçeklendirilebilir bir altyapı sağlar.

ARCGIS desktop nedir?

ARCGIS Desktop, (ArcInfo, ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder arayüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz entegre bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır.

ArcGIS Desktop çok çeşitli kullanıcı tiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmek amacıyla ölçeklenebilir: o ArcView çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o ArcEditor, ArcView yazılım özelliklerine ek olarak, gelişmiş coğrafi güncelleme ve veri üretimi sağlar. o ArcInfo, çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok zengin coğrafi işlemler içeren profesyonel bir yazılımdır.

ArcGIS Desktop Extensions (Modüller) kullanılarak bütün yazılımlara yeni yetenekler eklenebilir. Kullanıcılar ArcObjects (ArcGIS yazılım bileşenleri kütüphanesi) kullanarak kendilerine özel modüller geliştirebilirler. Ayrıca, Visual Basic, .NET, Java, Visual C++ gibi standart Windows programlama arayüzleri kullanılarak yeni modüller ve özel araçlar da geliştirilebilir.

ARCwiew nedir?

ArcView profesyonel CBS kullanıcıları için anahtar bir veri kullanımıdır. ArcGIS Desktop kullanabileceğiniz üç fonksiyonel ürün düzeyinden ilkidir. ArcView 9.2, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox ve ModelBuilder uygulamalarının bir bütünüdür. ArcView; haritalama, raporlama ve harita-bazlı analizler için güçlü bir toolkit oluşturur.

ARCeditor nedir?

ArcEditor, geodatabase, shapefile ve diğer coğrafi bilgi formatlarını yapılandırma için CBS veri otomasyonu ve derleme ortamıdır. ArcEditor, topoloji, subtype, domain ve geometrik network gibi geodatabase davranışlarını oluşturma yeteneklerine sahiptir. Ayrıca, metaveri oluşumu, coğrafi veri inceleme, analiz ve haritalama araçları da içermektedir. ArcView içinde bulunan bütün yeteneklere sahiptir.

ArcSDE yoluyla İVTYS’e erişebildiğiniz zaman, çok kullanıcılı coğrafi veri tabanları, ArcEditor’deki tam kapsamlı versiyon yönetimi ile güncellenebilir, korunabilir. Versiyon yönetimi için gelişmiş versiyon yönetim araçları içerir. Örneğin, uyuşmazlıkları (conflicts) belirleyici ve çözücü versiyon birleştirme araçları gibi.

ARCinfo nedir?

ArcInfo, ArcGIS’in fonksiyon olarak en zengin istemcisidir. ArcInfo, bütün ArcView ve ArcEditor yeteneklerini sağlar. Tüm gelişmiş geoprocessing ve polygon processing destekleyici ArcToolbox uygulamalarına Arc, ArcPlot ve ArcEdit içerisinde bulunan klasik workstation uygulamalarını da ekler. ArcInfo, GIS veri üretimi, güncelleme, sorgulama, haritalama ve analiz sisteminin bütünüdür.

ARCGIS spatial analyst nedir?

ARCGIS Spatial Analyst büyük ölçüde güçlü mekansal modelleme ve hücre bazlı raster verilerini yaratmanıza, haritalamanıza, sorgulamanıza izin veren özellik analizi sağlar. ArcGIS Spatial Analyst ayrıca entegre bir vector-raster analizi yapmanıza da olanak verir. ArcGIS Spatial Analyst kullanarak, verileriniz hakkında bilgi türetebilir, mekansal ilişkileri tanımlayabilir, uygun alanlar bulabilir, bir noktadan diğer bir noktaya geçişlerde birikmiş tutarları hesaplayabilirsiniz.

ARCGIS 3D analyst nedir?

3D Analyst™ kullanıcılara etkin bir yüzey veri görüntüleme ve analiz imkanı tanır. 3D Analyst kullanarak, birçok bakı noktasından yüzey görüntüleyebilir, yüzey sorgulayabilir, seçili konumdan yüzeyde ne görülebildiğini saptayabilir, raster ve vektör veri üzerinde yüzeyi kapsayan gerçekçi bir perspektif imajı yaratabilirsiniz.

3D Analyst modülünün ana noktası, ArcGlobe uygulamasıdır. ArcGlobe, üç boyutlu verinin birçok katmanını görüntülemek ve yüzey yaratımı ve analizi için arayüz sağlar. 3D Analyst ayrıca kazı-dolgu, görüş çizgisi ve arazi modelleme gibi üç boyutlu modelleme işlemleri için ileri GIS araçları sağlar.

ARCGIS geostatistical analyst nedir?

Geostatistical Analyst, sürekli verilerin analiz edilmesi ve haritalanmasına yönelik istatistiksel metodlar sağlar. Yüzey yaratımında Exploratory Spatial Data Analysis araçları veri için farklı girdiler (dağılım oranı, küresel ve yerel dış etkenler, global trendler, mekansal otokorelasyon ve birçok veriseti üzerinde çeşitlilik) sağlamaktadır.

Geostatistical Analyst, belirli noktalarda seyrek ölçülerden alınmış sürekli yüzey yaratabilme tool’ları ile donatılmıştır. “Belirli bir bölgede EPA standardını aşan ozon değeri olasılığı nedir?” gibi sorular için Geostatistical Analyst, kesin olmayan hesaplamaları tahmini değerlerle biraraya getirerek çözümler sunmanızı sağlar.

ARCGIS survey analyst nedir?

Yıllarca harita (survey) ve CBS kullanıcıları, çok kapsamlı harita bilgilerini (survey information) CBS uygulamaları içerisine entegre etmek ve CBS veritabanlarının mekansal doğruluğunu belirlemek için araştırmalarını (surveyi) temel olarak kullanmak istemişlerdir. ArcGIS Survey Analyst bunu başarmaktadır. ArcGIS Survey Analyst ile kullanıcılar, zaman içerisinde güncellemeler yaparak ve geliştirerek çok kapsamlı survey veritabanlarını CBSlerinin entegre bir parçası olarak yönetebilirler.

Her survey konumu için survey sistemi içerisindeki ilişkili doğruluk ve hata oranları görüntülenebilmektedir. Ek olarak kullanıcılar, survey sistem içerisinde özellik konumlarıyla survey noktalarını birleştirebilir ve survey konumlarını yakalamak için özellik geometrisini ayarlayabilirler. CBS endüstrisi içerisine ArcGIS Survey Analyst modülünün girişi çok önemlidir. Zaman içerisinde entegre survey ve GPS bilgilerinin kullanılarak mekansal doğruluk oranının artırılması amacıyla bütün CBS organizasyonlarınca kullanılacaktır.

ARCGIS tracking analyst nedir?

ArcGIS Tracking Analyst, kullanıcıların özellik hareketlerini ve konumlar için sistem değerlerini zaman içerisinde izlemek amacıyla geçici (temporal) verilerini görüntülemelerini ve analiz etmelerini sağlar.
• Nokta ve track verilerini görüntüleme (gerçek zamanlı ve sabit zamanlı). 
• Zamanı renklerle sembolize etme (verinin yaş gösterimi) · İnteraktif playback. 
• Aksiyonlar (özniteliklere veya mekansal sorgulamalara dayanan). 
• Highlight (Vurgulama) · Suppression (baskı).
• Çizgisel ve alansal veriler için destek.
• Playback içinde geçici histogram.
• Zamana bağlı olarak harita katmanlarının sembolize edilmesi.
• Birçok geçici katmanın yönetimi için katman tabanlı zaman pencereleri.
• Geçici işlemlerin karşılaştırılmasında geçici offset.
• Animasyon dosyaları.
• Ek analizler için veri saati (data clock).

ARCGIS Arcscan nedir?

ArcScan, taranmış görüntüleri vektör tabanlı katmanlara dönüştürebilmeniz için araçlar sağlarken aynı zamanda çalıştığınız görüntünün raster hücrelerini seçmenize ve editlemenize olanak tanır. Sonuç olarak bu araçlar, raster görüntülerden elde edilen özellikleri (features) coğrafi bilgi sisteminize (CBS) entegre etmek için ArcEditor ve ArcInfo yazılımınız içerisine yeni teknikler ekler. ArcGIS için ArcScan kullanarak raster editleme, raster yakalama, manuel olarak raster veri izleme ve çoklu vektörizasyon içeren raster’dan vektöre dönüşüm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

ARCGIS Schematics nedir?

ARCGIS için otomatik şematik oluşum ARCGIS Shematics modülü, ARCGIS yazılımı üzerinde oluşturulan yapılarını kullanarak, geniş alanlar üzerindeki şebekelerin tek hat ve prensip şemalarını oluşturmaktadır. ArcGIS Shematics, ArcGIS üzerinde kurulmuş olan elektrik, telekom, su ve kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı uygulamalarının yanında lineer olan herhangi bir ağ yapısı üzerinde de kullanılabilir. Şematik herhangi bir CBS ağ yapısı görüntüsüdür. Bu araç, ağ yapısına ait birçok grafik görüntüleme yapabilmenizi aynı zamanda haritalar ve dokümanlar içerisine yerleştirebilmenizi sağlar.

ARCGIS maplex nedir?

ArcGIS için Maplex, harita üretiminde kullanılan CBS tabanlı kartografik tasarım yazılımıdır. Sayısal ortamlarda üretilen haritalarda, otomatik yazı yerleştirilmesi ve ileri düzeyde etiketleme teknikleri ile Maplex günümüz bilgisayar destekli harita üretiminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Maplex yazı ve etiketler arasında çıkabilecek yerleşim çakışmalarını, kullanıcı tarafında belirlenen "öncelik sırası tanımlarını" kullanarak çözmektedir.

Böylece kartografik kaliteyi öne çıkartmak ve harita gösterim hızını arttırmak mümkün olmaktadır. Maplex öteleme, yığma, otomatik yazı tipi küçültme, eğikleştirme ve kısaltma işlemleri ile etiketlerin en uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. Maplex kullanarak önemli ölçüde zaman kazanırsınız. Ön çalışmalar etiketlendirme işlemlerinde %50 oranında ve hatta daha fazla zaman kazancı olduğunu göstermektedir. Sağladığı kaliteden ve kazandırdığı zamandan dolayı yüksek kalitede harita üreten her CBS organizasyonu mutlaka bir tane Maplex yazılımına sahip olmayı düşünmelidir.

ARCGIS publisher nedir?

ARCGIS publisher modülü, ArcGIS Desktop yazılımlarında oluşturulmuş standart haritaları yayınlamak için kullanılmaktadır. ArcSDE (Konumsal Veri Sunucusu) veya internet üzerinden sunmak amacı ile her ArcMap dokümanı için yayımlanabilir harita dosyalarına (PMF) dönüştürmede kullanılır. Yayımlanan PMF dosyalarını ESRI 'nin ücretsiz görüntüleme yazılımı ArcReader aracılığı ile her sayıda kullanıcı ile paylaşabilirsiniz. PMF format, ArcIMS için ArcMap Server aracılığıyla haritalarınızı Web veya Intranet üzerine yerleştirmek için de kullanılmaktadır.

ARCGIS Publisher programlanabilir API içermektedir. Bu sayede ArcReader Visual Basic, C++ veya Java kullanarak özelleştirilebilir. ArcPublisher, oluşturduğunuz haritalara taşınabilirlik kazandırmanın yanısıra yayınlacağınız haritaların görüntülenme ayarlarını da kontrol etmenizi sağlar. Bu sayede kullanıcıların ArcReader ile hangi özellikleri kullanabileceğini belirlemiş olursunuz. ArcReader uygulamasının ana hedefi organizasyonunuzun değişik departmanlarında mevcut olan haritalara daha kolay ulaşımı sağlamaktır. ArcReader uygulamasının en son sürümü ArcGIS Desktop ile üretilen yüksek kalite haritaları da gösterebilmektedir. ArcReader kullanıcıları interaktif olarak bu haritaları kullanabilir ve çıktı alabilirler.

ARCGIS Arcpress nedir?

ArcPress; ArcView, ArcEditor ve ArcInfo için harita baskı modülüdür. ESRI’nin raster imaj işlemcisi (raster image processor (RIP)) gibi ArcPress standart grafik değişim formatları ile sanayi tipi standart wide-format ve masaüstü yazıcıları üzerinde baskı yapabilmek için genel yazıcı dilinde baskı dosyaları sağlar.

Geniş formatlı CBS haritaları, çok büyük veri hacimleri, kompleks semboloji ve off-the-shelf yazıcılarda basımı çoğunlukla zor veya zaman kaybı olan çok geniş kapsamlı imajlar içerebilir. ArcPress’in CBS ortamındaki rolü, herhangi ekstra yerleşik hafızaya veya donanıma ihtiyaç duymadan yüksek kalitede ve hızlı harita baskısı sağlamaktır. ArcPres, yazıcınızın pahalı donanım yükselticilerine gerek duymadan sürekli baskı yapmasına izin vererek, bilgisayarınızı bir baskı işlemcisine dönüştürür.

ARCGIS server nedir?

ArcGIS® Server tam ve entegre sunucu tabanlı bir coğrafi bilgi sistemidir. Bu coğrafi veri yönetimi, haritalandırma ve mekansal analiz için kurulum paketi dışında son kullanıcı servisi olarak gelir. ArcGIS Server zenginliği, standartlar tabanlı platformu, yaygın CBS kabiliyeti ve çok kapsamlı veri yönetimi araçları ile merkezi yönetilen CBS mimarisine yükselmeyi sağlar.

ArcGIS Server teknolojisi coğrafi mekansal yetenekleriyle arama tabanı, masaüstü ve mobil kullanıcılarıyla bir organizasyonun her yerine uzanır. Merkezi veri yönetimi, düşük maliyetli sahip olma ve bilgi teknoloji standartlarına bağlılık ArcGIS Server’ı her kuruluş bünyesinde bilgi sistemi çözümünde bir temel yapar.

ARCGIS server nasıl kullanılır?

ArcGIS Server ile basit uygulamalarla potansiyel gelişmiş işlevselliği olan büyük hacimli veriler yaratılabilir. Bu uygulamalar masaüstü ve mobil sistemlerde web yolu ile kullanılabilir. Sonuç olarak ArcGIS Server birçok sektörde web üzerinde gerçekleştirilecek uygulamaları başarıyla yerine getirir.

ARCGIS engine nedir?

ArcGIS Engine, düzenlenmiş geleneksel uygulamaları geliştirmek için, CBS unsurlarına eklenebilir kapsamlı bir kütüphanedir. ArcGIS Engine kullanarak yapılan geliştirmeler, birçok kullanıcıya CBS’ye odaklanmış olarak dağıtılan geleneksel uygulamalarda olduğu kadar, Microsoft Word ve Excel gibi uygulamaların içinde ArcGIS fonksiyonları ile de birleştirilebilir. ArcGIS Engine; Windows, UNIX ve Linux masa üstü ortamlarında çalışır ve Visual Basic, Microsoft Developer Studio, Eclipse ve J Builder’i içeren çok sayıdaki Java geliştirme ortamları gibi uygulamaları da destekler.

ArcGIS image server nedir?

İmajlarınızı kolayca yönetin, yayınlayın ve kullanın ArcGIS Image Server yönetim araçları raster verilerinizi yeniden biçimlendirmenize veya yüklemenize gerek kalmadan kolaylıkla imaj servisleri tanımlamanızı sağlar. Bu yönetim araçları hem ArcGIS Desktop üzerinde hem de uygulama programlama arayüzü (API) üzerinde kullanılabilir.

ArcGIS Image Server raster verinin oryantasyon, projeksiyon ve metaveri gibi özelliklerini yüklerken raster verinin piksel değerini doğal şeklinde muhafaza eder. Bu da kaynak veri üzerinde değişiklik yapmaya gerek kalmadan sunucunun imaj servislerini kaliteli ve yüksek performanslı şekilde kullanmasını sağlar. Aynı zamanda servis ve bağımsız imajlar için alınma tarihi ve sensör öznitelikleri gibi önemli bilgileri içeren metaveriler oluşturulur.

ARCGIS image server’ı kimler kullanır?

ArcGIS Image Server özellikle, çok sayıda istemciye kurumsal bazda imaj sunmak isteyen kullanıcılar için, imaj ve raster verileri daha iyi sunmak amacıyla dinamik imaj işleme özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için yararlıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç