Araba nedir?

Araba, insan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtlarına denir.

Arabanın icadı tekerlekle hayvan gücünün birleşmesinden doğdu. Bu bakımdan hayvanların ilk defa evcilleştirildiği Orta Asya'da araba M. Ö. 2500 yıllarında kullanıldı. Eski Çin kaynaklarına göre atlı arabalar M. Ö. 2000 yıllarında Türkler tarafından devamlı kullanılmaktaydı. Savaş arabaları ilk olarak Mısırlılar ile Mitanniler arasında kullanıldı.

Avrupa'da 1600 yılına kadar bütün arabalar birbirinin benzeriydi. Sadece soylu kişilerin özel arabaları değişik biçimdeydi. 18. yüzyılda araba sanayii gitgide gelişmeye başladı. Rahatlık, biçim ve güzellik ön plana alındı. Türkiye'de Tanzimat çağına kadar padişahtan başka sadece şeyhülislamlara ve kazaskerlere arabaya binme hakkı tanınırdı.

araba

Ancak Tanzimat'ın ilanından sonra araba, İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde özel veya kira taşıtı olarak kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın başında Avrupa'da araba en güzel biçimine ulaştı. Şehir içinde olduğu kadar şehirlerarası yük ve yolcu taşımında da arabalardan büyük fayda sağlanıyordu.

19. yüzyılın ortalarına doğru İngiltere'de ilk demiryolu hattının işletmeye açılması ve 20. yüzyılın başından itibaren otomobilin yaygın duruma gelmesiyle araba önemini kaybetti. Bununla beraber yine de birçok yerde taşıma aracı olarak arabadan faydalanılmaktadır. Bir yere gidip gelmek için daha çok hususi zevklerimiz için kullandığımız bir ulaşım aracıdır.Arabanın diğer bir adıda otomobildir.

Arabalar hususi kullanıldığı gibi iş içinde kullanılmaktadır. Ticari amaçla kullanılar insanların bir yerden bir yere ücret karşılığı götüren arabalarak taksi denir.Otomobilini yunanların dillerine göre açıklaması hareketli demektir.Kendi kendine giden araba 1769 yılında Nicholas Cugnot adında bir kişi tarafından icat edilmiştir.

1789 yılında Oliver Evans adında bir Amerikalı kendiliğinden çalışan hareket eden aracı icat etti.Benzinle çalışan ilk araba 1887 yılında bir Alman tarafından oratya çıkartıldı. Şu an günümüzde bir çok çeşitleriyle karşımızda duran arabalar bir zamanlar tane olarak üretim yapılmaktaydı.Günümüzde birçok araba kullanılıyor olsakta eski otomobillerin şekillerini görmek geçmişi anlatmaktadır.

Sözlükte "araba" ne demek?

1. Tekerlekli, motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı.
2. Arabayla taşınmış ya da taşınacak miktar.

Cümle içinde kullanımı

Öküz arabası. El arabası.
Ve arabayı dört nala ileri sürdü.
- H. Taner

Araba kelimesinin ingilizcesi

[Álava] adj. Arab, Arabian, Arabic, of a Semitic people living in the Middle East and northern Africa
v. plow; hoop
n. car, automobile, motorcar, auto, cart, autocar, wheels (Slang); carriage, gharry; motor

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç