Bir kuruluş olarak Apa nedir?

Apa kısaltmasının açılımı "AmericanPsychological Association" şeklindedir ve Türkçe'de "Amerikan Psikoloji Birligi" anlamına gelmektedir.

Apa; Amerika Birleşik Devletlerinde psikoloji çaliışmalarını temsil eden bilimsel ve profesyonel bir dernektir ve 155.000’denf azla üyesiyle dünyada psikoloji alanindaki en büyük kuruluştur.

Bir format olarak Apa nedir?

Apa formatı; APA tarafindan belirlenmiş bir makale ve bilimsel yayın ve yazı formatıdır.

Apa formatının avantajı

Apa formatı bilimsel çalışmaların raporlaştırılmasında ya da yayınlanmasında ortak bir biçim kullanılmasını sağlar.

Böylelikle inceleme ve değerlendirmede bir kolaylık sağlamaktadır.

Apa formatı ne için geliştirilmiştir?

Apa formatı temel olarak dergilerde yayınlanacak makalelerin biçimsel ve içeriksel yapısını belirtmek için geliştirilmiştir.

Apa formatında kağıt özelliği

1. Tezlerde 80-100 gram beyaz A4 (210x297) kağıdı kullanılır.

2. Metnin yazımı kağıdın bir yüzeyine yapılır.

Apa formatında yazı özelliği

1. Tüm metin Times New Roman veya Courier yazı tipi ile 12 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalı,başlıklardan sonra boşluk verilmemeli, ancak paragraflar arasında boşluk bulunmalodır.

2.  Paragrafa başlarken 5-7 boşluk bırakılarak başlanmalıdır. Satırlar 1,5 (bir buçuk) ara ile yazılacak, paragraf aralarında ise 2 (iki) ara boşluk verilecektir. (Zorunlu hallerde paragraf araları 1,5 araya indirilebilir). Şekillerin ve çizelgelerin açIklamalarI ile alIntIlar, dip notlar ve kaynaklar listesinin yazImInda ise 1(bir) satIr aralığı kullanılacaktır.

Apa formatında diğer önemli noktalar

1. Metinde yazı içerisinde kalın, Büyük harf,büyük puntolar ya da altı çizili harf kullanılmaz. Gerçekten vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yaıi tipi italik yapılabilir.

2. İngilizce yazılan bölümlerde kısaltmalar kullanılmaz. Örn: weren’t  - don’t - isn’t; yerine were not - do not - is not kullanılır.

3. Yazımda noktalama işaretlerinden ( nokta,virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste gibi) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

4. Kısaltmalarda kullanılan noktalar (v.b.,v.s., i.e., e.g.) bu kurala dahil değildir.

5. Literatür taramasında, daha önceki araştırmalardan söz edilirken her zaman geçmiş zaman kullanılır.

6. Rakamlarda küsuratlar nokta ile (.) yazılmalıdr (102.6). Binler hanesi ise bir boşlukla ayrılmalıdır (1 000 000).

7. Metin içerisinde sıralama gerektiğinde numaralandırma kullanılmaz, harflerle sıralama yapılır.

Apa (Apürinik asit) nedir?

Apa'nın tam açılımı "Apürinik asit" tir. Kısaltma ilk kelimenin ilk iki harfi olan a ve p, ikinci kelimenin ise baş harfi olan a'dan oluşmaktadır.

Apa bir biyoloji kavramıdır.

Apa (Apürinik asit); Zayıf asitlerle hidroliz yoluyla pürinleri uzaklaştırılmış bir DNA molekülüdür.

Apa (Avrupa Para Antlaşması) nedir?

Apa'nın açılımı "Avrupa Para Antlaşması" dır ve kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Apa (Avrupa Para Antlaşması); Batı Avrupa ülkelerinin paralarına konvertibilite tanımalarından sonra görevi sona eren Avrupa Ödemeler Birliği’nin yerine kurulmuş ve 1958 Aralık ayında faaliyete geçmiştir. Kurucuları oecd ülkeleridir, ayrıca OECD’nin denetimi altında faaliyetlerini sürdürür. Avrupa Ödemeler Birliği’nin, üye ülkelerin birbirine karşı olan hesaplarını denkleştirme şeklindeki görevini sürdürmüştür. Ancak, ödemeler altın ya da konvertibil dövizlerle yapılabiliyordu. Avrupa Ödemeler Birliği’nin otomatik kredi sağlama mekanizması da terk edilmişti. EMA’nın mali kuruluşu Uluslararası Denkleştirme Bankası’dır. Ayrıca kendisine bağlı bir Avrupa Fonu (European Fund) kurmuştur, bunun amacı üye ülkelere kısa - süreli diş açıkları için kredi sağlamaktır.

Apa'nın sözlükteki diğer anlamları

1. Büyük.

2. San, unvan.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç