Anti ccp nedir?

Anti ccp kavramındaki Ccp kısaltması "Cyclic Citrullinated Peptide" kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Türkçe'de "siklik sitrülinlenmiş peptit" anlamına gelmektedir.

Anti Cyclic Citrullinated Peptide kavramı ise Türkçe'de "Anti Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru" anlamına gelmektedir.

Sitrülin (Citrulline); Arginin artıklarının translasyon sonrası enzimatik değişikliği ile oluşan ve filaggrin molekülünde yer alan bir aminoasittir.

Romatoid artrit; Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen, eklemlerde ağrı, tutukluk, şişlik ve fonksiyon kaybına yol açan bir bağ dokusu hastalığıdır

Anti ccp; Son zamanlarda kullanıma giren yeni bir antikor testidir.

Bilinmeyen bir nedenle Sitrülin (Citrulline)'e karşı vücutta oto antikor oluşabilir.

Citrulline otoantikorları Romatoit Artrit için çok spesifik antikorlardır. %97 spestifite, %80 sensitiviteye sahiptirler. RF ile birlikte kullanıldığı zaman spesifiklik %99,6'e ulaşır ve RA ile diğer romatizmal hastalıkların ayrıcıa tanısında da önemi büyüktür. Hastaların %79'unda hastalığın erken aşamasında serum düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiştir.

Anti ccp antikorları pozitif olan hastalarda negatif olanlara göre eklem hasarı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Anti ccp antikorların hastalığın sınıflandırma kriterlri arasında kabul edilmesini sağlamıştır.

Anti ccp'in çok kısa zaman içinde Romatoid artrit tanısında Romatoid Faktör testinin yerini alması beklenmektedir.

Anti ccp neden önemlidir?

Anti Ccp antikorları hastalığın ne şekilde ilerleyeceğini tahmin etmede önemlidir.

Anti ccp'nin otoantikorlarının önemi

1. Romatoid artrit için çok spesifik ve sensitiftir.

2. Romatoid Faktör ile paralel bakılması Romatoid artrit'in  tanı oranını artırır.

3. Hastalığın erken dönemlerinde tespit edilir.

4.  Eroziv formu önceden tespit etmede değerlidir.

Anti ccp testi ne zaman istenir?

Hastada daha önce tanı konmamış iltihaplı eklem hastalığı (romatoid artrit) varsa veya ayrımlanmamış eklem iltihabı  tanısı konmuşsa Romatoid Faktör testiyle birlikte  Anti ccp testi istenir. Simetrik eklem ağrısı ve iltihaplanma gibi klinik belirtiler varlığında Romatoid Faktör testi negatifse izlem testi olarak Anti ccp istenebilir.

Anti ccp test sonucu

Kural olarak klinik belirti ve bulguların yokluğunda test sonuçları ile tek başına tanı koyulamaz. Her halde, hastalar için hem Anti ccp testi hem de Romatoid Faktör test sonuçları  pozitifse Romatoid Faktör olma olasılıkları çok yüksek olduğu gibi hastalığın daha şiddetli formunu gösterirler. Hastalarda  Romatoid Faktör'ün aksine Anti ccp test sonucu pozitifse ve klinik belirtiler Romatoid artrit'i düşündürüyorsa erken evre Romatoid artrit hastalığı geçirme ve ilerde Romatoid artrit gelişme ihtimali mevcuttur.

Hastalarda Anti Ccp testi negatif, buna karşın Romatoid Faktör testi pozitif sonuç vermişse Romatoid artrit veya başka bir iltihaplı hastalık olup olmadığını belirlemede klinik belirtiler ve bulgular daha önemlidir. Hastalarda Anti Ccp ve Romatoid Faktör testi sonuçları negatifse Romatoid artrit olma ihtimalleri daha düşüktür. Ancak Romatoid artrit2'n, otoantikorların yokluğunda konulabilen bir klinik tanı olduğu vurgulanmalıdır.

Anti ccp ne işe yarar?

1.  İnflamasyon, ağrı, sabah katılığı,el-ayak ve diğer eklemlerde destrüksiyonla gidenotoimmün hastalık olan Romatoid Artrit’te çok önemlidir.

2. Romatoid Artrit’te klasik belirteç olan RF (Romatoid Faktör) önemli ise desensitivitesi ve spesifitesi yeteri kadar iyi değildir (klinik varken negatif, yokken veyadiğer durumlarda pozitif olabilir).

3. Birçok RF (Romatoid Faktör) negatif Romatoid Artrit hastasında Anti ccp antikorları pozitiftir.

4. “American College of Rheumatology”’e göre erken dönem Romatoid Artrit hastalarının % 50-60’ında Anti ccp antikorları saptanmaktadır (semptomlardan 3-6 ay sonra).

5. Anti ccp antikorları ayrıca tanısı tam konamamış artrit vakalarında Romatoid Artrit gelişme riskini saptamak amacıyla da kullanılabilir.

6. “American College of Rheumatology”’e göre Anti ccp antikorları pozitif olankişilerde ileride % 95 olasılıkla Romatoid Artrit gelişecektir.

Anti ccp normal değerleri

Erişkin kadın ve erkekte anti ccp ’nin ortalama konsantrasyonu, ilgili kitin prospektüsünde 0.63±0.42 RU/ml (relatif unite/ml) olarak belirtilmektedir.

Anti ccp düzeyi <5 RU/ml ise sonuç negatiftir. Anti ccp düzeyi >5 RU/ml ise sonuç pozitiftir.

Yorumlar

Döne nar 14.03.2016
İnternette o kadar dolaştım. En güzel açıklamayı sizde buldum. Teşekkürler.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç