Amfiboller nedir?

Muhtelif oranlarda değişik silikatlar

ihtiva eden kayaç mineralleri grubu. bütün silikat minerallerinde olduğu gibi, amfibollerin kristal

yapısındaki temel birim SiO 4 dörtyüzlülerinin teşekkül ettirdiği çift zincirlerdir. çift zincir grupları ise,

kendilerine paralel ve bitişik olan öbür zincir çiftlerine kristal içindeki Na, ca ve Mg, Fe +2 , Fe +3 , Al iyonlarıyla bağlanır.

Amfiboller inosilikat yapısında minerallerdir. En belirgin özellikleri, yaklaşık 55° ve 125° lik açılarla kesişen, hemen hemen kusursuz prizma biçimindeki iki yarılma düzlemidir. Amfibollerin çoğu uzun kristaller meydana getirir. Bu kristallerden bazısı iğnemsi, bazısı da lifsidir. Kristalleri lif biçiminde olan ribekit, kümingtonit, antofillit ve tremolit gibi amfibollerin hepsine birden asbest veya amyant ismi verilir. Amfibollerin kristal yapısı umumiyetle ya ortorombik veya monoklinal sistemdedir. Amfibollerin bileşimi birinden öbürüne mühim farklılıklar gösterir. Silisyum (Si) ve oksijenin (O) yanı sıra bileşimlerinde sodyum (Na), kalsiyum (Ca), mağnezyum (Mg), demir (Fe), alüminyum (Al), fluor (F) ve

hidrojen (H) bulunabilir. Amfibol grubunun genel kimyasal formülü şöyle gösterilebilir: (Na,Ca) 23 (Mg,Fe +3 ,Al) 5 (Si,Al) 3 O 22 (OH,O,F) 2 veya (Mg, Fe +2 , Fe +3 , Al) 7 (Si, Al) 8 O 22 (OH,O,F) 3 .

Amfibollerin sertliği 5 ila 6 arasında, özgül ağırlıkları ise 2 ila 3,4 g/cm 3 arasında değişir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç