Amazon nedir?

Büyük bir bölümü Brezilya topraklan içinde kalan 6,120.000 km.2'lik havzası ile saniyede taşıdığı 120.000 m.3 su yönünden yeryüzündeki nehirlerin birincisi, uzunluk bakımından Nil'den sonra İkincisi olan bir Güney Amerika nehridir. And dağlarından çıkar, Atlas Okyanusuna dökülür. Dünyanın en büyük ovasına adını veren Amazon nehri, kollarıyla birlikte Güney Amerika'nın en geniş doğal su şebekesini meydana getirir. Uzunluğu 6.280 km/dir.

Denize döküldüğü bölgede 250 km. genişliğinde bir çatal ağzı meydana getirir. Yatağı son derece düz bir arazi üzerinde bulunduğu için halicinden 4.000 km. içeride bile taşıma işlerine elverişlidir. Ocak ayından mayısa kadar güneyden gelen kolları, mayıstan temmuza kadar da kuzeyden gelen kolları nehre bol su taşır. Bu yüzden sularının azaldığı mevsim yoktur. Büyük tonajlı gemiler ağızdan 1.500 km. içerideki Manaos limanına, 3 bin tonluklar ise And dağlarının eteklerine kadar sokulabilirler. Amazon nehrini 1541'de Francisco Orellana adlı biri keşfetmiştir.

Mitoloji kahramanlarına denk savaşçı kadınlardır. eski anadolu'nun kuzeydoğusunda karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşadıkları düşünülür. aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar, müstakil bir devlet kurmuş, thermodon (terme çayı) kıyısında themiskyra şehrinde bir kraliçenin idaresi altında yaşarlarmış. herakles ve theseus amazonlarla savaşmışlardı. truva savaşı sırasında amazon kadınları truvalılar'ın tarafında savaşmış ve bu savaşta kraliçeleri penthesileia ise akhilleus tarafından öldürülmüştü.

Yunan mitolojisinde Amazonlar

Amazonların Pontus bölgesinde yaşadıkları söylenir, bölge günümüzde Türkiye sınırları içinde Karadeniz kıyısındadır. Burada kraliçeleri Hippolyta önderliğinde bağımsız bir krallık kurarlar. Amazonların birçok kenti kurdukları iddia edilir, bunlar arasında Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna sayılabilir. Ünlü tarihçi Herodot Amazonları erkekleri öldürenler anlamına gelen androktones olarak tanımlamaktadır. İskit dilinde de kendilerine oiorpata denmektedir. Bazı efsanelere göre Amazonların erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi kesinlikle yasaktı ve Amazon bölgesinde erkekler yaşayamazdı.

amazon

Ancak soylarının devamı için Amazonlar komşu kabile Gargareanları yılda bir kez ziyaret ederler, doğan çocuklardan erkek olanlar ya babalarına gönderilir ya da öldürülürdü. Kız çocuklar annelerince büyütülür ve tarım, avcılık, savaşçılık konularında yetiştirilirlerdi. Amazonlar eski çağlarda Lycia'yı işgal etmişler ancak Bellerophon tarafından yenilmiştir. İlyada'da yazıldığına göre Amazon kraliçesi Penthesilea, Aşil tarafından öldürülür. Amazonların Tuna Nehri üzerindeki Leuke adasına sefer düzenlediği iddia edilir. Seferin amacı Aşil'in küllerine sahip olmaktır.

Amazonlar adaya ayak bastıklarında Aşil'in hayaleti belirmiş ve savaşçıları adadan kovmuştur. İnanışa göre Romalı komutan Pompei, ezeli düşmanı Pontus kralı VI. Mithridates’in ordusunda bu söylentiye şahit olmuştur. Amazonlar Büyük İskender zamanında da tarih sahnesine çıkarlar. Büyük İskender tarihçilerinden bazıları Amazon Kraliçesi Thalestris'in kendisini ziyaret edip ondan bir çocuk sahibi olduğunu yazmıştır.

Ancak Büyük İskender'in diğer tarihçilerinden bir kaçı ve en güvenilir ikincil kaynağı Plutarch iddiayı yalanlar. Plutarch yazılarında İskender'in ikincil deniz komutanı Onesicritus'un Büyük İskender biyografisinden Amazon pasajını İskender ile birlikte keşif gezisine katılmış olan Trakyalı kral Lysimachus'a okuduğu bir andan bahseder: Kral ona gülümsedi ve dedi ki "Peki ben neredeydim o zaman?"

Sözlükte "amazon" ne demek?

1. Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın.
2. Ata binen kadın.
3. Güney amerika'da, dünyanın en çok su kütlesi taşıyan ırmağı.

Amazon kelimesinin ingilizcesi

[Amazon] n. river running through northern Brazil in South America, second longest river in the world, Amazonas River; (Computers) on-line bookstore, Internet bookstore
n. aggressive woman, large tall woman; member of a race of female warriors (Greek mythology)
n. Amazon, aggressive woman, large tall woman, member of a race of female warriors (Greek mythology); equestrienne
Köken: Yunanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç