Alpaka nedir?

Çift-parmaklılar takımının devegiller familyasından bir memeli türüdür. Lama'ya benzer, fakat ondan daha ufak ve koyunumsudur. Tüyleri çok uzun ve yün gibidir. Güney Amerika'da yabani olarak toplu halde yaşayan Guanako'dan evcilleştirilmiştir. Peru ve dolaylarında yetiştirilir.Familyası: Devegiller (Camelidae). Peru, Bolivya, And Dağları ve dolaylarında yaşarlar. Deveden küçük, tüyleri çok uzun ve yün gibidir. 40-50 sene kadar yaşayabilirler. Evcil ve yabanileri vardır.

Devegiller ailesinin Lama cinsinden bir memeli türüdür. Lamadan daha ufak olup, biraz daha koyu renklidir. Pako da denir. Omuz yüksekliği bir metre kadardır. Sarımtrak, ipeğimsi yününün tüyleri 60 cm kadar uzunlukta olup yere değecek kadar sarkarlar. Yünü çok kıymetli olup dokumacılıkta kullanılır. Alpakanın; Peru, Bolivya, Arjantin ve Şili’nin dağ ve çayırlarında yabani yaşayan Guanakodan evcilleştirildiği tahmin edilmektedir. Alpakalar, And Dağlarının yükseklerinde yaygındır.

Daha alçak bölgelerde yaşayanlar zayıf yapılı ve az tüylü olurlar. Peru ve Bolivya’da çeşitli renkte alpakalar yetiştirilir. Kara alpakaları gür tüylü olduklarından makbuldür. Çimenli yumuşak nemli toprakları tercih ederler. su birikintilerinde yürümekten zevk alırlar. Ayakları neme karşı çok hassastır. Nemsiz topraklar, alpakalarda çeşitli ayak hastalıklarına sebep olurlar. Her zaman gübresini ayrı bir yere yığın yapar. Yığın yeteri kadar yükselince, yanıbaşına yeni bir yığın yapar. Hintliler, gübresini tezek olarak kullanırlar.

Develer gibi göğüs ve ayakları üzerine oturarak dinlenirler. Dinlenme esnasında hülyaya dalmış gibi geviş getirirler. Devegillerin diğer türleri gibi boynuzsuz, safra kesesiz ve midesi üç gözlüdür. Devegillerde midenin kırkbayır bölümü bulunmaz. Çiftleşme mevsiminde erkekler birbirleriyle şiddetli bir şekilde döğüşür. Dişi 10-11,5 ay sonra bir yavru doğurur. Güney Amerika’da, eti ve yünü için evcil sürüler halinde çok sayıda beslenir. 7 yaşını geçen alpakalar, genellikle kesilip yenirler. İnkalar tarafından da Güney Amerika’da beslenmişlerdir.

alpaka

Sözlükte "alpaka" ne demek?

1. Çiftparmaklılar takımının devegiller sınıfından, güney amerika'da yaşayan uzun tüylü, memeli bir hayvan (lama glama pacos).
2. Bu hayvanın yünü ya da bu yünden dokunan kumaş.

Alpaka kelimesinin ingilizcesi

[Alpaca] n. alpaca, South American mammal having long fine woolly hair (related to the llama)
n. alpaca, South American mammal having long fine woolly hair (related to the llama)
Köken: Fransızca.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç