Alaşım nedir?

İki veya ikiden fazla metalin ergitilip karıştırılmasıyla elde edilen metalik görünüşlü, kristal yapıya sahip bir maddedir. Yalnız cıvanın meydana getirdiği alaşımlara özel olarak «amalgam» denir. Ergimiş metallerin birbirleriyle karıştırılması sonucu meydana gelen alaşımların yapısı üç ayrı şekilde olabilir:

1. Alaşım kristali, her iki metali, karıştırıldıkları oranda ihtiva ederler (altın-gümüş alaşımı).

2. Alaşımda her iki metal, ayrı ayrı saf metal kristalleri halinde bulunur (kalay - kurşun alaşımı). 3 — Alaşım kristali, her iki metali belirli atom sayıları oranında ihtiva eder (sodyum amalgam kristalinde Na ve Hg, NaHg4 ve NaHg2 gibi). Her alaşımın ayrı ayrı özellikleri olmakla, birlikte genel olarak ergime noktaları kendilerini meydana getiren metallerin ergime noktalarından daha düşüktür. Alaşım, metallere nazaran daha kolay düğülür, çekilir, dökülür ve işlenebilir. Yapıları kristal olup metallere has metallik özellik gösterirler. Yüzeyleri parlaktır. Isı ve elektriği oldukça iyi iletirler.

Alaşımların bileşimine giren elementler ekseriya metaldir. Bunun yanında az sayıdaki bir çok ametal alaşımın bileşiminde bulunur. Mesela çeliğin en önemli elemanlarından biri olan karbon bir ametaldir. Bundan başka alaşımların yapısında azot, oksijen ve kükürt gibi ametaller de az miktarda yer alırlar. Alaşımlar metallere iletkenlik, esneklik, dayanıklılık vs. gibi daha iyi özellikler kazandırmak amacıyla yapılır.

Alaşımların hazırlanmasında en yaygın metod, alaşımı meydana getiren elementlerin bir arada eritilip uygun şekilde soğutulmasıdır. Alaşımların çok azı, metallerin cevherlerinden elde edilmeleri esnasında hazırlanabilir (ferrokrom gibi). Sanayide kullanılan maddelerin çoğu birer alaşımdır. Alaşımlar iki grupta toplanır:

1. Demir alaşımları (Çelikler) : Bu alaşımlar çok önemlidir. Çeliklerde % 2’den az karbon bulunur. pik ve işlenebilir demirlerde ağırlık olarak karbon oranı, % 2 ile % 5 arasında değişir. Çeliklere, karbondan başka ihtiva ettiği maddelere bağlı olarak özel isimler verilir. En çok kullanılan paslanmaz çelikler % 18 krom, % 8 nikel ihtiva ederler (Bkz. Demir, Çelik).

2. Demirsiz alaşımlar: Bu alaşımların esasını bakır teşkil eder. Bakır oranı % 57 ile % 70 arasında değişir. Bronz, pirinç bu tür alaşımlardandır. Kalay, kurşun ve alüminyum metallerinin alaşımları çok kullanılır. alüminyum alaşımları hafif olmaları sebebiyle uçak sanayiinde büyük önem taşır. Altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin meydana getirdiği alaşımlar ise özel bir önem taşır.

Kolay eriyen alaşımlar deyimi, erime noktası kalayınkinden (232°C'den) daha düşük olan alaşımlar için kullanılır. Bu tür alaşımların çoğu, erime noktaları düşük olan kalay, kurşun ve bizmut gibi metallerin karışımıdır. Kolay eriyen alaşımlar ateşin sıcaklığı ile harekete geçip otomatik olarak su püskürten yangın emniyet sistemlerinde ve metallerin lehimlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

Sözlükte "alaşım" ne demek?

1. Bir metale, bir ya da birkaç elementin katılması ile elde edilen metal niteliğinde madde, halita.

Alaşım kelimesinin ingilizcesi

n. alloy, amalgamation, composite, compound.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç