Akreditif nedir?

Bir bankanın, belirli bir para tutarı için, üçüncü bir şahıs lehine, kefaleti altında, muhabiri nezdinde açtırdığı itibar hesabı.

Bankalar genellikle yurt dışından mal getirtmek isteyen ithalatçılara, yurt dışından malı gönderen ihracatçının parasını alacağı muhabir bankası nezdinde kredi açar. Bu işlem için genellikle, ithalatçının bankası (Türkiye’deki banka), muhabir bankaya bir akreditif mektubu (letter of credit) yazar. Müşterinin de, bankaya bir taahhütname niteliğinde mektup tevdi etmesi gerekir.

Akreditifte, kredi emrini alan muhabir bankaya creditant, krediyi açan muhabir bankaya crediteur, krediyi alan şirkete crédité adı verilir.

Başlıca akreditif türleri; gayrikabili rücu akreditif, kabili rücu akreditif, teyit edilmiş ve teyit edilmemiş akreditif olmak üzere dörttür.

Sözlükte "akreditif" ne demek?

1. Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada ya da aracısında açtırılan kredi.
2. Kredi mektubu.

Akreditif kelimesinin ingilizcesi

n. letter of credit, note in which a bank promises to provide a financial loan
Köken: Fransızca

Akreditif ne demek? (Ekonomi)

(Letter of credit) Dış ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme şekli. iki farklı ülkede faaliyet gösteren ve birbirini tanımayan firmalar arasındaki ticarette satış bedellerinin ödenmesi bakı: mından büyük bir güvence sağlar. Burada mal bedelinin ödenmesi en az bir bankanın güvencesi altındadır. tanım olarak akreditif, ithalatçının talimatı ile ithalata aracılık eden banka tarafından, bu bankanın yabancı ülkedeki muhabiri üzerinde açılan bir itibar hesabı olarak belirtilebilir. Bu tür hesaplar genellikle, belirli süre ve miktar sınırlamasına tabi olarak açılırlar. İthalatçı tarafından, ihracatçının ülkesindeki bir bankada akreditif hesabı açtırılınca, satıcı malını gemiye yükler yüklemez sevk evrakını ilgili bankaya devreder ve malının bedelini oradan tahsil eder. Akreditifi açan banka (muhabir banka) ödemeyi yapmadan, ihracatçının akreditif koşullarına tam olarak uyup uymadığını kontrol eder. Ödemeyi yaptıktan sonra da sevk evrakını daha hızlı bir araçla ithalatçının bankasına gönderir. Böylece sevk evrakını alan ithalatçı, bunlarla vapur limana ulaştığında malı devralır. Kuşkusuz ithalatçı kendi ülkesindeki bankasına akreditif açma talimatında bulunduğu vakit ulusal para cinsinden bunun karşılığını da bankaya öder (ya da banka kendisine bu miktar kredi açmış olur) Akreditifin pek çok çeşitleri vardır. Bunlar arasında en çok uygulanan bir şekil "dönülemez" akreditiflerdir. Bu tür akreditifler, ithalatçının ve ithalata aracılık eden bankanın birlikte onayı olmadan, süresinden önce ne iptal edilebilir ne de değiştirilebilirler. Dönülemez akreditifler de "teyitli" ve "teyitsiz" olabilirler. Teyitli dönülemez akreditiflerde (confirmed irrevocable credit) ithalatçı, ihracatçı ve amir banka ile birlikte yabancı muhabir banka da kredinin işlemesinden sorumludur. bütün bu tarafların birlikte onayı olmadan akreditifde bir değişiklik yapılamaz. Dönülebilir akreditifler (revocable credits) diş ticarette çok yaygın kullanılmaz. Bu tür akreditifler, ithalatçının talimatı ile her an iptal edilebilir veya değiştirilebilirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç