Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi; 1103 ve 1166 yılları arasında yaşamış, Kazakistan’da doğmuş, Ata Yesevi olarakta bilinen türk mutasavvıf ve şair'dir. gerçek adı "Ahmed Bin İbrahim Bin İlyas Yesevi" dir.

Ahmet Yesevi Türk-İslam değerlerini sentezleyerek tasavvufi bir biçimde insanlara sunmuştur. Bu özelliğiyle Orta Asya Türklerinin islam yoluna girmelerine katkısı olmuştur. Kendi adını taşıyan Yesevi yolunun öncüsü olan mutasavvıfın Osmanlı İmparatorluğu üzerinde de çok mühim etkileri var olmuştur.

Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Sünni-Nakşibendi ile Alevi-Bektaşi Tarikatı'nı da bir hayli derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir.

Ahmet Yesevi mozelesi Timurlenk tarafından Güney Kazakistan’da bulunan Türkistan şehrinde yapılmıştır.

Adına Kurulmuş bir üniversite ( Ahmet Yesevi Üniversitesi) ve bir türbe ( Ahmet Yesevi Türbesi) bulunmaktadır.

Ahmet Yesevi'in önemi

Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ünvanını taşıması onu önemli kılan özelliklerindendir.

Ahmet Yesevi'nin öğretisini bu kadar etkili olmasının nedeni

Ahmed Yesevi’nin geleneğe aykırı bir biçimd,e öğretisini Arapça veya Farsça ile değil türkçe ile anlatması öğretisinin bu denli etkili olmasında büyük rol oynamıştır.

Ahmet Yesevi'nin eserleri

1. Divan-ı Hikmet

2. Akaid

3. Fakrname

Hikmet

Ahmet Yesevi'nin bir kısmı dörtlük ve hece ölçüsüyle, bir kısmı beyit ve aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerine “Hikmet” denmektedir.

Divan-ı Hikmet

Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin, yesevi dervişlerince yazıya dökülüp bir araya getirmesiyle "Divan-ı Hikmet" adındaki kitap oluşmuştur. Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır.

Akaid

Ahmet Yesevi'nin İslamın esaslarının yer aldığı temel eseridir.

Fakrname

Ahmet Yesevi'nin öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir.

Ahmet Yesevi'nin hayatı

Babası Sayram’ın meşhur mutasavvıflarından olan İbrahim Ata (İbrahim Şeyh), annesi ise Sayramlı Musa Şeyhin kızı Ayşe Hatun’dur. Yedi yaşındayken annesini, ardından babasını kaybetmiş ve ablası Gevher ?ehnaz tarafından büyütülmüştür.

İlk eğitimini babasından alan Yesili Ahmet, manevi eğitimini Yesi’de devrin meşhur mutasavvıfı Arslan Baba’dan almıştır. Daha sonra Buhara’ya giderek Yusuf Hemedani’nin yanında manevi eğitimini tamamlamış ve onun ölümü üzerine 1160’da halife olmuştur. Bir süre sonra da Yesi’ye dönerek, hayatının kalan kısmını insanları irşatla geçirmiştir.

Altmış üç yaşına geldiğinde tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır.

Dış bağlantılar

Ahmet Yesevi Türbesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç