Acenta nedir?

Bir kuruluşun mali veya ticari işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethanedir.

Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketler acenta şirketleridir.

Acenta ne demek? (Ekonomi)

(Agency) İtalyanca’daki "agente" kelimesinden geçmiştir. Belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak bir firma adına sözleşmelere aracılık eden ya da bu sözleşmeleri o firma adına yapmayı meslek edinen kişiye acenta ve bu tür işletmelere de acentalık denir. Acentanm özellikleri, bağımsızlık, süreklilik ve bir başka işletme adına alım - satım sözleşmelerine aracılık etmektir. Acentanın, adına sözleşme yaptığı firma ile arasında ticari temsilcilik, satış memurluğu ya da müstahdemlik gibi bir sıfatı bulunmaz. Acenta, hizmetleri karşılığında bir komisyon alır. prensip olarak, aynı yer ve bölge içinde ve aynı ticaret dalı için birden fazla acenta tayin edilmez. Acenta kendisine bırakılan bölge içinde temsil ettiği firmanın işlerini görmek ve çıkarlarını korumakla sorumludur. Sanayinin gelişmesiyle birlikte, yığın üretimi yöntemlerine geçilmiş, böylece üretilen çok miktardaki malın geniş alıcı çevrelerine arz edilmesi önem kazanmıştır. Sonuç olarak, birçok büyük işletme, bulunduğu yer dışındaki bölgelerde bağımsız çalışan fakat sürekli şekilde kendi mallarını pazarlayan acenta gibi aracılardan yararlanmak yoluna gitmiştir.

Yorumlar

Sevgi 13.02.2017
Anlamadım
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç