AB nedir?

"Avrupa Birliği" ya da kısaca AB, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (16.8 trilyon ABD$)

Tarihçesi

Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp at üyesi ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Birçok insan yaşamını kaybetti. bu felaketler üzerine bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

Avrupa'da bütünleşme sürecine ivme kazandıran, biri federasyon yanlısı diğeri işlevselci iki akımın başlıca savunucuları İtalyan federalist Altiero Spinelli ile 1951'de Avrupa kömür ve çelik Topluluğu'nun (AKÇT) kurulmasına yol açan Schuman Planı'nın ilham kaynağı Jean Monnet'dir. Federasyon yanlısı bu yaklaşım, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa ölçeğindeki güç odakları arasında diyaloga ve tamamlayıcı bir ilişki kurulmasına dayanıyordu. İşlevselci yaklaşım ise egemenliğin ulusal düzeyden Topluluk düzeyine tedricen aktarılmasını savunuyordu. Bu iki görüş, günümüzde, tek pazar, para politikası, ekonomik ve sosyal kaynaşma, dış politika ve güvenlik gibi ortak eylemin devletlerin tek tek hareket etmelerinden daha etkili olduğu alanlarda, demokratik ve bağımsız Avrupa kurumlarına ulusal ve bölgesel makamlar kadar sorumluluk verilmesi gerektiği inancında iç içe geçmiştir. Sonuç olarak 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile kuruldu. Bu ülkelerdeki kömür ve çelik sanayii ile ilgili alınan kararlar, bağımsız ve devletlerüstü bir kuruma (Yüksek Otorite) devredildi. Söz konusu kurumun ilk başkanı ise Jean Monnet oldu.

İç pazarın kurulmasına dayalı ekonomik bütünleşmenin, siyasi ve sosyal diğer alanlara da yayılmasına ve ortak hukuk düzenine dayalı bu yeni bütünleşme hareketi, bugün için serbest dolaşımdan, ortak para birimine ve koordine edilen ekonomi politikalarına, eğitimden sosyal politikaya, çevreden tüketicinin korunmasına, rekabetten bilim ve teknolojiye, enerjiden fikri mülkiyete, diş politikadan adalet ve içişlerine dek pek çok alanın yavaş yavaş üye devletlerin mutlak egemenliklerinden çıkarak söz konusu egemenliğin paylaşılarak kullanılması olgusuna sahne olmaktadır. Bu çerçevede gözlemlenen, Avrupa çapında hukuka dayalı olarak ve adım adım gerçekleşen bir bütünleşme hareketinin ekonomik, sosyal ve nihayetinde de siyasi olarak meydana gelmekte olduğudur.

Böylece Avrupa Birliğine üye devletler ve onların vatandaşları arasında ortak çıkar ve ortak değerlere dayalı, gittikçe yakınlaşan bir bütünleşme hareketi meydana gelmektedir.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler

BayrakDevletResmi adıKabul YılıAvrupa Parlamentosu Üye Sayısı
Avusturya Avusturya Avusturya Cumhuriyeti 1995 18
Belçika Belçika Belçika Krallığı Kurucu 24
Bulgaristan Bulgaristan Bulgaristan Cumhuriyeti 2007 18
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 6
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 2004 24
Danimarka Danimarka Danimarka Krallığı 1973 14
Estonya Estonya Estonya Cumhuriyeti 2004 6
Finlandiya Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti 1995 14
Fransa Fransa Fransa Cumhuriyeti Kurucu 78
Almanya Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti Kurucu 99
Yunanistan Yunanistan Helenik Cumhuriyeti 1981 24
Macaristan Macaristan Macaristan Cumhuriyeti 2004 24
İrlanda İrlanda Irlanda 1973 13
İtalya İtalya İtalya Cumhuriyeti Kurucu 78
Letonya Letonya Letonya Cumhuriyeti 2004 9
Litvanya Litvanya Litvanya Cumhuriyeti 2004 13
Lüksemburg Lüksemburg Lüksemburg Büyük Dükalığı Kurucu 6
Malta Malta Malta Cumhuriyeti 2004 5
Hollanda Hollanda Hollanda Krallığı Kurucu 27
Polonya Polonya Polonya Cumhuriyeti 2004 54
Portekiz Portekiz Portekiz Cumhuriyeti 1986 24
Romanya Romanya Romanya Cumhuriyeti 2007 35
Slovakya Slovakya Slovak Cumhuriyeti 2004 14
Slovenya Slovenya Slovenya Cumhuriyeti 2004 7
İspanya İspanya İspanya Krallığı 1986 54
İsveç İsveç İsveç Krallığı 1995 19
Birleşik Krallık Birleşik Krallık Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda 1973 78

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç