Sponsor bağlantılar
Keçiboynuzu nedir? Baklagiller familyasından bir ağaç ve bu ağacın sert meyvesidir. Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde...
keçi
Koyunla yakın akraba olan çoğu evcilleşmiş bir hayvandır. Evcil keçi, yaban keçisinden evcilleştirilmiştir. Sütü, tüyü ve...
Osmanlı İmparatorluğu'nda «ilmiye» denen dini - İlmi - kazai sınıfta en yüksek rütbedir. Askeri rütbelerden müşir...
kaz
Kaz: Ördekgiller familyasından ördek ve kuğu ile yakın akraba bir kuştur. Evcil kaz, uçma kabiliyetini kaybetmiş durumdadır. Tüyleri...
kayşa
Kaya, toprak, ya da benzeri kütlelerin yerçekimi etkisiyle kaymasıdır. Ne zaman meydana geleceği belli olmayan, ant bir...
Herhangi bir sıvının ısı etkisiyle buharlaşmaya başlamasıdır. Her sıvının belli bir basınç altında belli bir kaynama noktası...
Suların doğal olarak kaynaşıp çıktığı yere denir. Yeraltına süzülen yağmur suları, buralarda birikim yaparak yeraltı sularını...
kaymak taşı
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz ve yarı saydam bir çeşit mermerdir. Bazı çeşitleri renklidir. Eski Mısır ve...
Kayış balığı: Yılan balığı familyasından, yılan balığına benzer bir balıktır. Kuzey Avrupa denizlerinde ve Akdeniz'de yaşar. Derin su...
kayısı
Kayısı: Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesidir. Bu meyve cevizden büyük, kabuğu ince, turuncu renkli, eti sulu, lezzetli, güzel...
kayın
Gövdesi gri renkli, düz ve yüksek, yaprakları İnce ve güzel bir orman ağacıdır. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrıdır...
kayık
Suda kürek, ya da yelkenle yürütülen ufak teknedir. Çok yaygın kullanış alanı vardır. Kullanış yerlerine göre çeşitli adlar...
kakım
Etçiller takımının sansargiller familyasından bir memeli hayvandır. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşar. Vücudu 30...
Eskiden mahkeme başkanlarına verilen addır. Bunlar Tanzimat'a kadar her türlü davalara bakarlardı. Tanzimat'ta kurulan...
Kabuklular: Hayvanlar aleminin eklembacaklılar dalının bir sınıfıdır. Bu sınıftaki yaratıkların omurgaları yoktur. Vücut bölümleri...
Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi yurttaşlarının ve kendi bayrağını taşıyan gemilerin tekelinde...
Elektrik enerjisinin bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılan iletken tellerin genel adıdır. En önemli özelliği...
Bir hükümette «Bakanlar Kurulu» na verilen addır. Türkiye Cumhuriyeti devleti idaresinde kabine, yürütme organıdır; Büyük...
kabe
Mekke'de, İslam alemince kıble kabul edilen kutsal yapıdır. Harem-i Şerif diye anılan Büyük Cami'nin avlusunun...
kabartma
Bir şekli veya süslemeyi kabarık olarak işleme sanatıdır. Yalnız yüzeyde kalmadığı için resim sayılmadığı gibi, yüzeyden...
kabakulak
Ağzımızda bulunan üç çift tükürük bezine yerleşen kabakulak virüsünün meydana getirdiği bir hastalıktır. Daha çok, genç...
Meyveleri sebze olarak yenen bir bitkidir. Her yıl yeniden üretilir. Gövdesi, yapraklan sert kıllarla örtülüdür. Büyük, sarı...
Herhangi bir işte hüküm vermek üzere toplanan kuruldur. Bu kurulu, hakkında hüküm verilecek olan iş konusunda en yetkili...